„Jestem widoczny – Jestem bezpieczny” - Prowadzone akcje - KMP Zielona Góra

Prowadzone akcje

„Jestem widoczny – Jestem bezpieczny”

Data publikacji 05.11.2015

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze wspólnie z Urzędem Miasta i Fundacją „Bezpieczne Miasto” rozpoczyna realizację V edycji kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Jestem widoczny – Jestem bezpieczny”. Kampania adresowana jest do uczniów zielonogórskich szkół podstawowych, a jej celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci na drogach.

W ramach kampanii dużo uwagi poświęca się odblaskom, bowiem to one w sposób bardzo istotny poprawiają widoczność, a tym samym bezpieczeństwo dzieci na drogach.

We wrześniu i październiku policjanci z KMP w Zielonej Górze przeprowadzą spotkania edukacyjne z dziećmi ze szkół podstawowych z terenu miasta i wręczą im odblaski. W ramach kampanii uczniowie będą mogli uczestniczyć również w konkursach plastycznych i fotograficznych promujących tematykę bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Ponadto, na terenie miasta, rozpropagowane zostaną plakaty mające na celu zwrócenie uwagi kierowcom – dorosłym użytkownikom dróg na dzieci poruszające się w pobliżu ulic.

Kampania zakończy się uroczystym wręczeniem nagród laureatom konkursów.

Odblaski i nagrody wręczane dzieciom w ramach Kampanii sfinansowane zostały przez Urząd Miasta Zielona Góra.