Laureat wojewódzkiego konkursu nagrodzony - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Laureat wojewódzkiego konkursu nagrodzony

Data publikacji 15.03.2019

Uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze zajął II miejsce w wojewódzkim konkursie „Mem profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania cyberprzemocy”, zorganizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Nagrodę z rąk policjantów uczeń odebrał w obecności pani dyrektor szkoły. Dzięki temu, że uroczystość wręczenia nagrody transmitowała na żywo szkolna telewizja, wszyscy koledzy i nauczyciele dowiedzieli się o sukcesie Bartosza.

Na konkurs zorganizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. nadesłano 52 prace z różnych szkół województwa lubuskiego.

Komisja konkursowa po długiej naradzie wybrała trzy najlepsze prace, które zostały nagrodzone dyplomami i ogromną ilością różnych upominków. Wśród laureatów znalazł się Bartosz Puchalski, uczeń klasy VIII e Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze. Bartosz zajął zaszczytne 2 miejsce. Nagrody wręczył Bartoszowi Zastępca Komendanta Miejskiego w Zielonej Górze nadkomisarz Krzysztof Gajda, a pogratulowali także dzielnicowy Michał Cieślak  i Pani Dyrektor Liliana Witczuk – Kamieniarz. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w szkolnym studiu telewizyjnym, dzięki temu była transmitowana na żywo i wszyscy koledzy oraz  nauczyciele dowiedzieli się o sukcesie Bartosza.

Celem konkursu ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy na temat zagrożeń w Internecie, pokazanie możliwości przeciwdziałania cyberprzemocy oraz kształtowanie asertywnych postaw.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć mema, który poprzez swoją treść oraz stronę graficzną zwróci uwagę dzieci i młodzieży na zagrożenia związane z cyberprzemocą i możliwości przeciwdziałania cyberprzemocy. Przy ocenianiu prac komisja konkursowa brała pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursową, oryginalność podejścia do tematu oraz wartość merytoryczną i walory edukacyjne pracy.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Wojewodę Lubuskiego, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. oraz Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.