ZAPOBIEGANIE HANDLOWI LUDŹMI - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

ZAPOBIEGANIE HANDLOWI LUDŹMI

Data publikacji 05.06.2018

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze na spotkaniach z uczniami szkół średnich realizują projekt profilaktyczny pn. „Zapobieganie handlowi ludźmi”. W tym roku to już XII edycja programu, który uzyskał akceptację Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

 

Policja lubuska realizuje XII edycję projektu profilaktycznego pn. „Zapobieganie handlowi ludźmi”, opracowanego w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. W ramach programu policjanci podczas spotkań w szkołach średnich rozmawiaja z młodzieżą o zjawisku handlu ludźmi, wyjaśniają czym jest handel ludźmi oraz jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać przed wyjazdem za granicę. Podczas zajęć wykorzystywane są filmy profilaktyczne, broszury i ulotki informacyjno-edukacyjne udostępnione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Fundację Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”.

 

Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska handlu ludźmi oraz kształtowanie świadomości wiktymologicznej młodzieży. Wakacje to okres poszukiwania dorywczej pracy, wyjazdów za granicę, a przy tym beztroski i chęci przeżycia przygody, co zwiększa zagrożenie wykorzystania w celu niewolniczej pracy lub w prostytucji. Szczególnie narażeni na ryzyko stania się ofiarą handlu ludźmi są młodzi ludzie. Brak doświadczenia życiowego i młodzieńcza beztroska powoduje, że łatwo dają się manipulować i oszukiwać. 

Zielonogórscy policjanci byli już w kilku szkołach, dzisiaj takie spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. Do końca roku szkolnego odwiedzą ze swoim projektem jeszcze kilka placówek. 

Zanim wybierzemy się za granicę do pracy PAMIĘTAJMY, aby:

 • Dopełnić wszelkich formalności (sprawdź ważność swojego paszportu - jeśli wyjeżdżasz na jego podstawie i ewentualnych pozwoleń, zgromadź inne konieczne do podjęcia pracy dokumenty np.: zaświadczenia potwierdzające Twoje kwalifikacje zawodowe).
 • Ubezpieczyć się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia).
 • Sprawdzić, czy pośrednik (firma pośrednicząca) oferujący Ci pracę działa legalnie, tzn. czy jest zarejestrowany w KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) i posiada odpowiedni certyfikat (od l listopada 2005 certyfikaty wydaje Urząd Marszałka Województwa).
 • Upewnić się, że Twój pracodawca istnieje!
 • Dowiedzieć się o nim jak najwięcej - najlepiej od pośrednika. Poproś o adres, numer telefonu. Skontaktuj się z nim.
 • Dowiedzieć się, na co możesz liczyć ze strony pośrednika w razie kłopotów w pracy (np. w sytuacji, kiedy praca jest inna niż oferowana lub masz problemy z pracodawcą). Poproś o zobowiązanie na piśmie.
 • Dokładnie czytać wszystkie dokumenty, które pokazuje Ci pośrednik, zwłaszcza te, które masz podpisać. Jeśli czegoś nie rozumiesz - pytaj!
 • Jeśli dajesz pośrednikowi pieniądze, zawsze domagaj się pokwitowania!
 • Zrób kserokopię dokumentów, które ze sobą zabierasz (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostaw bliskim (osobom, którym ufasz). Dołącz do dokumentów aktualną fotografię.
 • Zostaw też adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie wyruszać w pojedynkę). Informuj bliskich o zmianach adresu i miejsca pracy.
 • Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi (osobami, którym ufasz) np. raz w tygodniu o określonej porze. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon: np. przekaż pozdrowienia dla kogoś, kto nie istnieje.

Zabierz ze sobą:

 1. Adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz. W razie jakichkolwiek kłopotów tam otrzymasz pomoc.
 2. Słownik lub rozmówki - jeśli nie jesteś pewna, czy dasz sobie radę z miejscowym językiem.
 3. Numer telefonu Poland direct z kraju, do którego jedziesz. Za minimalną opłatą lub za darmo będziesz mogła zatelefonować do Polski – tylko na numer telefonu stacjonarnego – nie komórki - o ile osoba, do której dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka, która połączy rozmowę mówi po polsku.
 4. Numer telefonu organizacji pomagającej kobietom, migrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa. Zwykle w takiej organizacji można uzyskać poradę i pomoc.
 5. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej. Jeśli podczas pobytu za granicą zachorujesz NFZ pokryje koszty leczenia. Jednak nie wszystkie! Przed wyjazdem upewnij się, jakiego rodzaju koszty leczenia za granicą mogą być pokryte przez NFZ.
 6. Telefon komórkowy z aktywnym roamingiem.
 7. Pieniądze (może to być także karta kredytowa lub czeki). Zapas na „czarną godzinę", aby miała za co wrócić do Polski.

Pamiętaj za granicą:

 • Nikt więc, nie ma prawa więzić Cię, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek - także do pracy!
 • Masz prawo do obrony swoich praw!
 • Jeśli trafiłaś na policję - czy to jako poszkodowana czy jako podejrzana, masz prawo do tłumacza - domagaj się tego.

PORADY OPRACOWANE PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

Linki do stron internetowych

www.strada.org.pl

www.kcik.pl

Ładowanie odtwarzacza...