Aktualności

Posiedzenie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Zielona Góra

Data publikacji 11.04.2018

Z inicjatywy p.o. Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Jarosława Tchorowskiego w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta. Głównym tematem spotkania było podsumowanie stanu bezpieczeństwa, a także współpraca Policji z władzami samorządowymi oraz działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze.

                P.o. Komendant Miejski Policji mł. insp. Jarosław Tchorowski zaprosił przewodniczącego i członków Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Zielona Góra na spotkanie, podczas którego zaprezentował sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2017 roku. Jednocześnie Komendant chciał porozmawiać z radnymi na temat problemów z jakim borykają się mieszkańcy.

Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja o niewystarczającej ilości miejsc parkingowych, a także sposobie i miejscach, w których parkują mieszkańcy. Jednym z punktów spotkania była rozmowa o współpracy z samorządami, a radni chcieli także poznać potrzeby Policji i deklarowali pomoc w zakresie wsparcia.