Aktualności

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – bądź bezpieczny podczas ferii

Data publikacji 14.02.2018

W związku z trwającymi feriami zimowymi, zielonogórscy policjanci ruchu drogowego prowadzą działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności dzieci. W trakcie ich trwania policjanci zwrócą szczególną uwagę na sposób zachowanie kierujących samochodami w stosunku do pieszych i będą dbali o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. W mieście, na głównych ulicach pojawi się więcej policyjnych patroli, które będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo pieszych to jeden z priorytetów działania zielonogórskiej policji w 2018 roku. Dzięki organizowanym działaniom i akcjom, policjanci od lat ograniczają liczbę zdarzeń  z udziałem pieszych. W 2015 roku na terenie powiatu zielonogórskiego odnotowaliśmy 100 zdarzeń z udziałem pieszych, w tym 57 na przejściach, natomiast w 2016 liczba zdarzeń była mniejsza i wyniosła 87, w tym 40 na przejściach. Znaczny spadek zanotowaliśmy natomiast w 2017 roku, a było to 45 zdarzeń z udziałem pieszych w tym 25 na przejściach, tak więc dzięki zaangażowaniu policjantów w ciągu 3 lat ograniczono zarówno liczbę zdarzeń ogółem jak i tych na przejściach dla pieszych o ponad połowę. Liczba ta jednak nie jest dla policjantów satysfakcjonująca i dlatego podejmują kolejne inicjatywy, aby jeszcze ją ograniczyć.

 

Aby zapobiec potrąceniom pieszych, zielonogórscy policjanci będą patrolować ulice miasta i sprawdzać przestrzeganie przepisów przez kierujących pojazdami mechanicznymi. Jak wynika z policyjnych statystyk i doświadczenia oraz obserwacji policjantów, kierujący samochodami nie zawsze ustępują pierwszeństwa pieszym, a często bywa też tak, że wymuszają pierwszeństwo przejazdu czy doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji, kiedy pieszy znajduje się już na przejściu.

 

Policjanci zwrócą uwagą na takie wykroczenia jak przekraczanie dozwolonej prędkości, w szczególności przed i na przejściach dla pieszych, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych,  nieustąpienie pierwszeństwa pieszym i inne wykroczenia popełniane w stosunku do osób pieszych. Jednakże również piesi muszą liczyć się z konsekwencjami w przypadku popełnienia wykroczeń w ruchu drogowym, np. przechodzenia w miejscach niedozwolonych czy na czerwonym świetle.

Mundurowi będą także zwracać uwagę na parkowanie na chodnikach, w strefach zamieszkania, ponieważ  otrzymują bardzo wiele zgłoszeń on tym, że kierujący blokują przejazdy, wyjazdy, utrudniają lub czasem wręcz uniemożliwiają pieszym poruszanie się. Najwięcej takich zgłoszeń mieszkańcy przekazują Policji za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie internetowo wskazują miejsca, w których kierujący łamią przepisy.

            Policjanci będą konsekwentni wobec osób naruszających przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, narażających innych uczestników ruchu. Na pewno jak zwykle surowego traktowania mogą się spodziewać nietrzeźwi kierujący. Mundurowi będą obserwować skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń.

Poprzez takie policyjne działania chcemy, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego przestrzegali przepisów, wtedy na pewno będzie bezpieczniej na zielonogórskich ulicach.