Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 21.02.2017

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 20.02.2017r. - 26.02.2017r. wykaz dyżurów policjantów z KMP w Zielonej Górze w punktach konsultacyjnych

.

 

 

Adres i telefon punktu konsultacyjnego

Data i godzina dyżuru

Numer telefonu do punktu konsultacyjnego

Osoby dyżurujące

Podmioty pozapolicyjne uczestniczące w punkcie konsultacyjnym

Komenda Miejska Policji
w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 40,
teł. 68 476 2151

20-24.02.2017
8:00-14:00

684762170
684762161

st.asp. Natalia Włodarczyk, sierż.szt. Katarzyna Nowakowska
- Skwarek

 

Komenda Miejska Policji
w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 40,
 teł. 68 476 24 11

20.02.2017r.

 

09.00 -12.00

 

68 476 22 76

68 476 22 72

podinsp. Wioletta Sokołowska
- Domagała,

mł. asp. Waldemar Towpik

Ośrodek Interwencji       kryzysowej

Lubuskie Stowarzyszenie
na Rzecz Kobiet "BABA" Zielona Góra
ul. Stary Rynek 17

tel. 68 454 92 32

20. 02.2017r.

 

13.00-15.00.

68 454 92 32   

podkom. Aneta Atłachowicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, psycholodzy, prawnicy (wcześniejsze ustalenie terminu)

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zielona Góra ul. Piaskowa 9e      tel. 68 324 49 00

20.02.2017r.

 

09.00 - 11.00 

68 324 49 00

 

 

post. Anna Karczewska
- dzielnicowa KP I Zielona Góra

pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pedagog, terapeuta

Lubuskie Stowarzyszenie
 na Rzecz Kobiet "BABA" Zielona Góra
ul. Stary Rynek 17

tel. 68 454 92 32

21.02.17.

 

13.00 -15.00

68 454 92 32

 podinsp. Wioletta Sokołowska
 - Domagała

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, psycholodzy, prawnicy (wcześniejsze ustalenie terminu)

Komisariat Policji
w Sulechowie,
ul. M. Konopnickiej nr 15

 tel. 68 385 96 11

22.02.17.

 

08.30 – 10.30.                  

 

68 385 96 11

st.asp. Sylwia Kuczyńska-Szpak

Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
w Świebodzinie

Komisariat Policji
w Sulechowie,
ul. M. Konopnickiej nr 15

 tel. 68 385 96 11

23.02.17.

 

08.30 -10.30

68 385 96 11

st.asp. Sylwia Kuczyńska-Szpak

 

Posterunek Policji
w Babimoście, ul.Wolsztyńska 25 tel. 68 476 23 51

22.02.17.

 

08.00 -10.00

68 476 23 51

asp. szt. Grzegorz Waligórski,

sierż. Piotr Czuba

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zielona Góra ul. Piaskowa 9e tel. 68 324 49 00

22.02.2017r.

 

14.00 - 16.00

68 324 49 00

post. Anna Karczewska
- dzielnicowa KP I Zielona Góra

pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej psycholog

Gminny Ośrodek Kultury
w Bojadłach, ul. Boczna 1  a 
tel. 68 352 34 40

21.02.17.

 

15.00 – 17.00

68 352 34 40

sierż. Marcin Wróbel

Przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przemocy w Rodzinie
 i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Bojadłach

Posterunek Policji
w Kargowej ul. Rynek 33

20.02.17.

 

10.00 - 12.00

68 476 23 35

mł. asp. Jacek Dryło

Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kargowej

Posterunek Policji
w Kargowej ul. Rynek 33

21.02.17.

 

10.00 – 12.00

68 476 23 35

mł. asp. Jacek Dryło

Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kargowej