Policjanci wzięli udział w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej... - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Policjanci wzięli udział w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej...

Data publikacji 15.02.2017

W dniu 14.02.2017r., z inicjatywy Starosty Zielonogórskiego Dariusza Wróblewskiego w Gimnazjum w Czerwieńsku, zorganizowane zostało szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa oraz osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw obrony cywilnej z obszaru gmin powiatu zielonogórskiego. Podczas spotkania policjanci promowali tez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostali przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, którzy omówili zagadnienia dotyczące m.in. problemu narkomanii, rodzaju środków odurzających oraz zasad odpowiedzialności prawnej za popełnianie przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dodatkowo opisano metody zabezpieczania środków odurzających oraz niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być ujawniane na terenie placówek oświatowych, jak również omówiono  procedur postępowania nauczycieli i metody współpracy z Policją w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją. 

Ważnym punktem szkolenia było również przedstawienie uczestnikom spotkania zasad funkcjonowania, wdrożonej w ubiegłym roku, aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Prowadzący omówił jakie najczęściej zgłaszane są sytuacje stanowiące, według mieszkańców naszego regionu, zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, a także przypomniał sposób wprowadzania zgłoszeń oraz zasady sprawdzania ich przez Policję.

 

 

podkom. A. Atłachowicz

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

KMP w Zielonej Górze