NARADA ROCZNA - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

NARADA ROCZNA

Data publikacji 24.01.2017

23 stycznia 2017 roku o godz. 12.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbyła się narada roczna z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosława Janiaka. Podczas narady podsumowano pracę zielonogórskich policjantów w 2016 roku.

Naradę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze nadkom. Piotr Fabijański, który powitał Komendanta Wojewódzkiego Policji, przedstawiciela Prezydenta Miasta Zielonej Góry, Starostę Zielonogórskiego, a także innych zaproszonych gości oraz zgromadzonych policjantów.

Wśród zaproszonych gości był Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak. Prezydenta Miasta Zielona Góra pana Janusza Kubickiego reprezentował Waldemar Michałowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Zielonej Górze. Ponadto zaproszenie przyjęli także Starosta Zielonogórski pan Dariusz Wróblewski. Przewodniczącego Rady Powiatu pana Edwina Łazickiego reprezentował pan Czesław Hołołub – Wiceprzewodniczący. Na odprawie obecni byli także Prokurator Okręgowy pan Jarosław Kijowski, Prokuratorzy Rejonowi w Zielonej Górze i Świebodzinie pan Marcin Baworowski i pan Krzysztof Pieniek, a także przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Miniony rok pracy policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze był czasem kontynuacji przedsięwzięć ukierunkowanych na ograniczenie przestępczości i poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy. Jednym z głównych założeń było ograniczenie dynamiki przestępczości, w tym przede wszystkim w siedmiu podstawowych kategoriach kryminalnych tj.: kradzieży mienia (w tym kradzieży samochodów), włamań, przestępczości rozbójniczej, bójek i pobić czy niszczenia mienia. Ponadto policjanci podjęli wiele przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem pieszych i ograniczeniem zdarzeń z ich udziałem. Jednym z ważniejszych zadań w minionym roku było także eliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących. Do spadku liczby kierujących na tzw. „podwójnym gazie” przyczyniły się z pewnością organizowane działania pn. „Trzeźwy Kierowca”.  

Efektem podjętych działań był spadek przestępczości  ogólnej o 982 postępowań mniej w roku 2016 niż w 2015 roku i aż o 1114 mniej niż w roku 2014. Wykrywalność ogólna w ub. roku nieznacznie spadła i wyniosła 65,80% w 2016 do 68,5% w roku 2015.

Zielonogórscy policjanci skutecznie zwalczają również przestępczość narkotykową. W 2016 roku zabezpieczyli łącznie prawie 16 kg różnego rodzaju narkotyków co oznacza, że taka ogromna  ilość nie trafiła na rynek zielonogórski.

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest również bezpieczeństwo na drogach. Mimo dużej aktywności i zaangażowania policjantów ruchu drogowego, a także tego, że systematycznie spada liczba wypadków drogowych (2014r. - 165, 2015r. – 159, 2016r. – 135)  i osób rannych (2014r. - 215, 2015r. – 181, 2016r. – 159) w porównaniu z latami ubiegłymi wzrosła niestety liczba osób, które w wyniku wypadków poniosły śmierć z 9 w roku 2013, 20 w 2014 i 19 w 2015 roku do 24 w roku 2016.

Wartym podkreślenia jest także fakt, że na terenie powiatu zielonogórskiego policjanci ruchu drogowego od kilku już lat prowadzą działania „Trzeźwy Kierowca”, które spotykają się z coraz większą aprobatą społeczną i dają także wymierne efekty. Coraz rzadziej zdarza się, że policjanci podczas działań zatrzymują kierujących, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu.  W 2016 roku policjanci przeprowadzili 161883 kontroli stanu trzeźwości i zatrzymali 444 osoby kierujące po alkoholu. Dla porównania w roku 2013 tych kontroli było 78684, a kierujących po alkoholu 848 – w ciągu 3 lat liczba przeprowadzonych kontroli wzrosła dwukrotnie, przy czym liczba kierujących po alkoholu dwukrotnie zmalała, co z pewnością jest zasługą intensywnych policyjnych działań, propagowania tych działań w mediach, a co za tym idzie wzrostu świadomości społecznej na temat konsekwencji kierowania po alkoholu. 

Policjanci z Wydziału Sztab Policji i Prewencji KMP w Zielonej Górze w 2016 roku zabezpieczali 78 imprez masowych, w tym 2 sportowe imprezy masowe podwyższonego ryzyka. Odbyło się również wiele masowych imprez kulturalno–rozrywkowych, między innymi w Amfiteatrze i Centrum Rozrywkowo-Sportowym, a także dziewięciodniowe odchody Dni Zielonej Góry zwane „Winobraniem”, które co roku gromadzą kilkudziesięciotysięczne rzesze uczestników podczas wielu imprez organizowanych w czasie tego święta miasta. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników tych imprez czuwali zielonogórscy policjanci. Dodatkowo  w tym roku po raz pierwszy do działań przy zabezpieczeniu Winobrania oddelegowani zostali policjanci – słuchacze kursu podstawowego Szkoły policji w Słupsku, którzy wsparli zielonogórskich policjantów.  

Cele na 2017 rok to przede wszystkim dalsze ograniczanie przestępczości, zwiększenie efektywności w zakresie ograniczenia przestępstw kryminalnych, ukierunkowanie służby na rozpoznanie i zatrzymywanie sprawców trudniących się włamaniami i kradzieżami, w tym także kradzieżami pojazdów, wzmożenie działań prewencyjnych i działanie w celu zwalczana przestępczości narkotykowej. Jednym z priorytetowych celów jest także zwiększenie efektywności zapobiegania przestępstwom pospolitym oraz utrzymanie skuteczności ścigania ich sprawców, jak również działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym ograniczenia liczby wypadków drogowych, przede wszystkim tych ze skutkiem śmiertelnym, jak również poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.  Dodatkowo ważnym elementem policyjnych przedsięwzięć na ten rok będzie optymalizacja działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych oraz  zwiększenie efektywności na rzecz współpracy Policji ze społeczeństwem, chociażby poprzez propagowanie i rozpowszechnianie informacji nowym narzędziu komunikacji Policji z obywatelami -  Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podsumowując osiągnięcia zielonogórskiej jednostki, Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze nadkom. Piotr Fabijański podziękował swoim podwładnym za ofiarną pracę i zaangażowanie w służbę, a samorządowcom za wsparcie, także finansowe.

Starosta Zielonogórski i przedstawiciel Prezydenta Miasta podziękowali Komendantowi Miejskiemu Policji nadkom. Piotrowi Fabijańskiemu za zaangażowanie policjantów w osiąganie dobrych  wyników w zakresie zwalczania i ograniczania przestępczości, zauważając jednocześnie, że do osiągania tych celów i dobrych efektów pracy potrzebna jest odpowiednia, zgrana i niezawodna drużyna, którą w ich odczuciu stanowią zielonogórscy policjanci z jej szefem na czele. Ponadto samorządowcy życzyli wszystkim dalszych sukcesów nie tylko  zawodowych, ale także w życiu osobistym.

Komendant Wojewódzki Policji insp. Jarosław Janiak podziękował za zaangażowanie z jakim pracują policjanci, aby sprostać oczekiwaniom społecznym. Podkreślił też, że zaproszeni goście to przede wszystkim sprzymierzeńcy policjantów w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu zielonogórskiego. Jednocześnie pogratulował zielonogórskiemu Komendantowi Miejskiemu wspaniałej i owocnej współpracy z panem Prezydentem Miasta i samorządowcami, którzy zauważają potrzeby Policji i nie pozostają na nie obojętni przekazując środki na unowocześnienie i doposażenie Policji, a także na dodatkowe służby i nagrody dla policjantów.