Serfuję, Respektuję - Prewencja kryminalna - KMP Zielona Góra

Prewencja kryminalna

Serfuję, Respektuję

W ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu w okresie od 4 do 8 lutego br. funkcjonariusze z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KMP Zielona Góra brali czynny udział w spotkaniach pod hasłem "Serfuję, Respektuję" - prawa i obowiązki cyfrowego obywatela.

Policjanci brali udział w licznych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, jak również z osobami dorosłymi - przedstawicielami oświaty. W trakcie spotkań z młodzieżą policjanci zwracali uwagę na to, że każdy innternauta ma prawo wykorzystywać potencjał w sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy – ale ponosi odpowiedzialność za swoje poczynania w Internecie. Podczas serfowania powinien pamiętać o poszanowaniu innych jej użytkowników i respektowaniu ich praw. Podczas takich spotkań podkreślano dużą wartość internetu jako narzędzia, ale również zwrócono uwagę na zagrożenia z jakimi możemy się spotkać lub na jakie jesteśmy podatni jako użytkownicy. Omawiano sposoby zabezpieczania komputerów przed "wirusami" oraz uczulono młodych internautów by każdy niepokojący fakt zgłaszali organom ścigania i nie lekceważyli go jednocześnie zachowując dowody (zabezpieczony twardy dysk, kopia, wydruki ston itp.)

.