Poszukiwani - KMP Zielona Góra

Poszukiwani

Poszukiwani

Data publikacji 18.12.2015

Osoby poszukiwane!!! To najczęściej niebezpieczni przestępcy, zbiegowie z zakładów karnych lub podejrzani o popełnienie niebezpiecznego przestępstwa.

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych do zawiadomienia Wydziału Kryminalnego KWP w Gorzowie Wlkp. nr tel. (095) 7211 770, 7211 111 lub najbliższą jednostkę policji pod nr 997. Zapewniamy dyskrecję i anonimowość osobom, które przekażą nam informacje na temat osób poszukiwanych.


Mateusz Szlachta

SZLACHTA MATEUSZ
s.JAN, LUBOMIRA z domu MICHALAK
ur 1981/04/06 : ZIELONA GÓRA

List gończy; : IIK.359/06; : Sąd Rejonowy Zielona Góra; Art. 158 § 1