Działania „ROWERZYŚCI 2020” - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Działania „ROWERZYŚCI 2020”

Data publikacji 22.09.2020

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego po raz kolejny prowadzą dzisiaj przez cały dzień działania „ROWERZYŚCI 2020”. Zadaniem policjantów jest między innymi sprawdzanie stanu trzeźwości osób poruszających się na rowerach, reagowanie na wykroczenia i zachowanie niewłaściwe wobec innych uczestników ruchu drogowego.

         Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zielonogórskiej KMP po raz kolejny prowadzą dzisiaj przez cały dzień działania prewencyjno-kontrolne „ROWERZYŚCI 2020”.

 

            Od wielu lat Zielona Góra stała się miastem przyjaznym rowerzystom, jazda na rowerze nie tylko rekreacyjna, ale dla potrzeb codziennej komunikacji stała się bardzo popularna w naszym mieście. Policja zielonogórska notuje w związku z tym więcej zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Policjanci obserwują również często łamanie przepisów ruchu drogowego oraz – świadome lub nieświadome – popełnianie wykroczeń przez użytkowników jednośladów. Niestety równie często obserwujemy niewłaściwe zachowania kierowców samochodów wobec niechronionych uczestników ruchu. Takie działania jak dzisiejsze będą prowadzone cyklicznie w naszym powiecie.

 

Zadania policjantów biorących udział w działaniach:

 

  • reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego;
  • badanie STANU TRZEŹWOŚCI kontrolowanych uczestników ruchu drogowego;
  • ujawnianie wykroczeń popełnianych przez pieszych i kierujących rowerami w rejonie przejść dla pieszych;
  • ujawnianie i reagowanie na wykroczenia polegające na przejeżdżaniu rowerem przez przejścia dla pieszych;
  • reagowanie na kierujących rowerami, którzy poruszają się bez wymaganego oświetlenia;
  • reagowanie na wykroczenia polegające na wtargnięciu pieszego na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody;
  • ujawnianie wykroczeń polegających na wjeżdżaniu między jadące w kolumnie rowery jednośladowe;
  • ujawnianie i reagowanie na wykroczenia kiedy rowerzysta NIE KORZYSTA Z DROGI DLA ROWERÓW; 
  • ujawnianie wykroczeń polegających na niestosowaniu się do obowiązku używania elementów odblaskowych podczas poruszania się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym.