Aktualności

Do odwołania wstrzymana została możliwość przyjęcia ustnej skargi do protokołu w KMP w Zielonej Górze

Data publikacji 13.03.2020

W związku z aktualnie panującym zagrożeniem epidemiologicznym, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz innych jednostkach organizacyjnych Policji województwa lubuskiego związanych z potrzebą złożenia skarg lub wniosków dotyczących działalności Policji.

 

Zgodnie z treścią art. § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu, ale także pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej.

 

W Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze można nadal składać skargi i wnioski :

 1. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku) pod numerem 47 79 52634 – Zespół ds. Dyscyplinarnych, Skarg
  i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
 2. Pocztą elektroniczną na adres mailowy: rzecznik.kmp_zgora@go.policja.gov.pl
 3. Pocztą tradycyjną na adres:

  Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
  ul. Partyzantów 40
  65-332 Zielona Góra