Bezpieczny Senior z zielonogórskimi policjantami - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Bezpieczny Senior z zielonogórskimi policjantami

Data publikacji 25.11.2019

Zielonogórscy policjanci dbają nie tylko o bezpieczeństwo najmłodszych – od wielu lat swoje edukacyjne działania kierują również do seniorów. W ostatnich dniach po raz kolejny w centrum miasta rozdawali ulotki i rozmawiali z mieszkańcami o tym jak uniknąć oszustwa i kradzieży, a także o tym jak ważne są elementy odblaskowe dla naszego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Policjanci  z Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Zielonej Górze wspólnie z uczniami „klasy policyjnej” z liceum ogólnokształcącego w Czerwieńsku prowadzili w centrum miasta działania prewencyjne skierowane do osób starszych pn. „Bezpieczny Senior". Na zielonogórskim deptaku głównie w rejonach przychodni medycznych oraz banków osobom starszym wręczano materiały, broszury, ulotki dotyczące przestępstw, w których ofiarami stają się najczęściej seniorzy. Ostrzegano przed oszustwami, wyłudzeniami oraz kradzieżami kieszonkowymi i kradzieżami z włamaniem. Policjantka  ruchu drogowego przypominała o tym jak ważne są elementy odblaskowe. Prowadzone po raz kolejny działania mają na celu wzrost świadomości seniorów na temat zasad bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń.  

 

Sierż. szt . Agnieszka Włodarska z Wydziału Ruchu Drogowego wraz z asp. Radosławem Bartkowiakiem z Wydziału Prewencji odwiedzili również pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu przy ul. Reja 8 w Zielonej Górze, gdzie na zorganizowanym spotkaniu z seniorami. Ostrzegali przed oszustwami „na wnuczka” i „na policjanta”. W przypadku sytuacji nagłych, w których rodzina potrzebuje pomocy finansowej, sprawdzać i konsultować decyzję z członkami rodziny. Pośpiech jest tu złym doradcą a na nadmierną ufność osób starszych często przestępcy wykorzystują. Przypominali by zwracać baczniej uwagę gdzie przechowujemy swoje oszczędności i komu je przekazujemy. Uświadamiali również seniorów jakie należy podjąć kroki w przypadku stania się ofiarą przestępstwa. Ta wiedza pomoże starszym ludziom w unikaniu codziennych zagrożeń. Sierż.szt. Agnieszka Włodarska wskazywała zagrożenia związane z ruchem drogowym, a szczególnie bezpieczeństwo przejścia przez jezdnię, kierowanie pojazdem mechanicznym przez osoby w podeszłym wieku oraz zwracała uwagę na używanie elementów odblaskowych, które niejednokrotnie ratują życie.

Seniorów ze Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry w zielonogórskim ratuszu odwiedził st.sierż. Damian Wieczorek z Wydziału Prewencji, który również mówił o wszelkich aspektach bezpieczeństwa osób starszych.