Aktualności

Podejrzany pakunek, ewakuacja szpitala – ćwiczenia sztabowe, by jeszcze lepiej służyć społeczeństwu

Data publikacji 14.08.2019

Ewakuacja placówki zdrowia w Sulechowie, poprzedzona ujawnieniem podejrzanego pakunku – tak w skrócie wyglądały ćwiczenia sztabowe Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej. Takie przedsięwzięcia są doskonałą okazją do sprawdzenia procedur i współdziałania na wypadek wystąpienia realnego zagrożenia. Dobrze wyszkolenie funkcjonariuszy przekład się na jeszcze lepszą służbę obywatelom.

Około godz. 9.00 do budynku Szpitala ZOZ w Sulechowie wchodzi nieznany nikomu mężczyzna, pozostawia niezidentyfikowany pakunek na korytarzu oddziału rehabilitacji. Jedna z pielęgniarek zauważa torbę i próbuje znaleźć właściciela. Kiedy orientuje się, że nikt się do pakunku nie przyznaje powiadamia ordynatora, który informuję o zaistniałej sytuacji dyrektora szpitala. Dyrektor podejmuje decyzję o ewakuacji oddziału i jednocześnie powoduje powiadomienie służb Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej.

To było główne założenie ćwiczeń, które zostały przeprowadzone na oddziale rehabilitacji sulechowskiego szpitala. Po uzyskaniu informacji o zaistniałej sytuacji w ZOZ w Sulechowie dyżurny na miejsce zdarzenia kieruje  patrol Policji z KP  w Sulechowie aby potwierdzić zgłoszenie i zabezpieczyć miejsce ewakuacji. Po potwierdzeniu zgłoszenia, na miejsce zdarzenia udaje się komendant komisariatu w Sulechowie i obejmuje dowodzenie działaniami. Wkrótce na miejscu pojawiają się policyjni pirotechnicy, aby zidentyfikować zawartość plecaka i podejmują działania żeby go zabezpieczyć oraz zneutralizować. Po zabezpieczeniu plecaka i zlikwidowaniu zagrożenia, pacjenci mogli wrócić na oddział.  

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności praktycznych funkcjonariuszy zaangażowanych w ich realizację, sprawdzenie realności założeń przyjętych w dokumentach, jak również sprawdzenie umiejętności organizacyjnych i merytorycznych osób dowodzących działaniami i policjantów biorących udział w ćwiczeniu. Bardzo ważnym elementem prowadzonych działań było sprawdzenie współdziałania służb w sytuacji kryzysowej.

Policjanci i strażacy zaraz po zgłoszeniu i przybyciu na miejsce zajęli się zabezpieczeniem terenu oraz organizacją pracy sztabu, a także pracy w poszczególnych zespołach. Ważne w działaniach było doskonalenie organizacji pracy, obiegu informacji, umiejętności oceny sytuacji i wyciągania trafnych wniosków, a także wypracowanie nowych rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności podejmowanych przez Policję działań w przypadku zaistnienia w przyszłości takiej sytuacji.

 Na szczęście były to tylko ćwiczenia, mające na celu pokazanie jak należy zachować się w przypadku odnalezienia nieznanego pakunku. Ważną kwestią było pokazanie w jaki sposób ma przebiegać ewakuacja osób, by niezwłocznie wszyscy opuścili budynek, poruszając się wyznaczonymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi.  Dzięki odpowiedniej organizacji osób odpowiedzialnych za przygotowanie tego ćwiczenia, przebiegło ono szybko i sprawnie. Policjanci i strażacy analizują jego przebieg i wprowadzają rozwiązania, które pomogą w przyszłości, w razie zaistnienia podobnego zagrożenia.