Bezpieczne Wakacje 2019 - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Bezpieczne Wakacje 2019

Data publikacji 08.08.2019

W dniach 10 lipca oraz 26 lipca 2019 roku na terenie Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbyły się spotkania z dziećmi i młodzieżą uczestnikami półkolonii organizowanej przez Fundację Klub Otwartych Drzwi w Zielonej Górze przy ul. Staszica 11-13. Spotkania zostały zrealizowane w ramach podejmowanych działań prewencyjnych pn. „Bezpieczne Wakacje 2019”.

                Podczas spotkań o charakterze informacyjno – edukacyjnym podinsp. Wioletta Sokołowska - Domagała z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii przedstawiła najważniejsze zasady bezpieczeństwa komunikacyjnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę odblasków, które mogą uratować życie. Omówiono także problematykę reagowania w sytuacjach zagrożeń oraz przewidywania sytuacji trudnych, kontaktu z osobą obcą, utrwalania prawidłowych postaw dotyczących poszanowania przepisów prawa. Przedstawiono również rolę i zadania wykonywane w zawodzie Policjanta w zakresie dbania o przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa.                         Podczas spotkań omówiono narzędzia cyberprzemocy oraz jej formy, zwrócono uwagę na pożądane zachowania w sytuacji kiedy jest się zarówno ofiarą jak i świadkiem cyberprzemocy, a także przedstawiono zasady bezpiecznego Internetu. Celem przeprowadzonych spotkań o charakterze informacyjno – edukacyjnym było rozbudzanie u dzieci i młodzieży świadomości  i odpowiedzialności za własne działanie, kształtowanie umiejętności przewidywania konsekwencji zachowań własnych i innych osób oraz zapobieganie przemocy przy użyciu telefonu komórkowego lub Internetu.

                Podczas spotkań z młodzieżą i dziećmi asp. szt. Andrzej Sylwestrzak oraz asp. szt. Arkadiusz Zidek funkcjonariusze z Zespołu Techników Kryminalistyki Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KMP Zielona Góra omówili zadania Technika Kryminalistyki oraz przedstawili bardzo ciekawą prezentację  z zakresu zabezpieczania śladów kryminalistycznych na miejscu popełnienia przestępstwa przy użyciu nowoczesnych technik i środków kryminalistycznych.

                Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP Zielona Góra asp. szt. Waldemar Kurczaba oraz sierż. szt. Agnieszka Włodarska omówili specyfikę pracy funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego oraz zaprezentowali sprzęt specjalistyczny wykorzystywany podczas prowadzonych czynności służbowych. Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w prezentacji sprzętu służbowego wykorzystywanego przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wlkp.

                Na zakończenie spotkań oraz prezentacji wręczono wszystkim uczestnikom materiały edukacyjne oraz odblaski.          

 

 

 

 

opracowała. podinsp. Wioletta Sokołowska - Domagała