„Pieszy – bezpieczny na przejściu” - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

„Pieszy – bezpieczny na przejściu”

Data publikacji 26.07.2019

Pieszy nas przejściu nie może być nigdy zaskoczeniem dla kierującego – to stwierdzenie stało się mottem działań zorganizowanych dzisiaj przez zielonogórskich policjantów ruchu drogowego, którzy zaplanowali kolejne działania w trosce o bezpieczeństwo pieszych pn. „Pieszy – bezpieczny na przejściu”.

  Bezpieczeństwo pieszych jest priorytetem dla zielonogórskich policjantów, bo jako tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, podczas zdarzenia drogowego są oni narażeni na dużo poważniejsze konsekwencje niż np. kierujący samochodami - utratę zdrowia czy nawet życia. Wiemy, że pomimo prowadzonych wielu działań edukacyjnych, są wśród nas kierujący, którzy nie zachowują szczególnej ostrożności w okolicach przejść dla pieszych. Dzisiejsza policyjna akcja ma na celu przeciwdziałanie takim zachowaniom i edukowanie kierowców.

Jednocześnie poprzez takie działania chcemy także edukować pieszych i przypomnieć, że ich bezpieczeństwo zależy także od nich samych. Będziemy przypominać o upewnieniu się przed wejściem na przejście dla pieszych, czy mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę. Będziemy także zachęcać do aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowych -  kontrolowania czy w czasie przechodzenia przez przejście nadal jesteśmy bezpieczni. Ponadto pamiętajmy, aby przechodząc przez jezdnię skupić uwagę na tym co dzieje się na jezdni a nie korzystać w tym czasie np. z telefonów komórkowych.

 

 

Wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami grupa to piesi. Jak wynika z ogólnopolskich statystyk, tylko podczas wakacji 2018 roku w całej Polsce piesi uczestniczyli w 1085 wypadkach drogowych, w których zginęły 133 osoby, a 995 zostało rannych. Większość tych zdarzeń spowodowali kierujący pojazdami, którzy nie udzielali przysługującego pieszemu pierwszeństwa. Niestety znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego miała miejsce na przejściach dla pieszych.