Dzielnicowi się szkolą - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Dzielnicowi się szkolą

Data publikacji 12.06.2019

W ubiegłym tygodniu w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze dzielnicowi z komisariatów i posterunków policji naszego powiatu uczestniczyli w szkoleniu zawodowym.

W miniony czwartek (6.06) odbyło się szkolenie zawodowe dla dzielnicowych z komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Podczas spotkania omówiono tematy dotyczące m.in. wykonywania czynności i sporządzania dokumentacji w sprawach o wykroczenia, mediacji jako formy łagodzenia sporów sąsiedzkich, realizacji procedury "Niebieskie Karty" oraz psychologicznych aspektów podejmowania interwencji w rodzinach dotkniętych przemocą domową.

W ramach zagadnienia dotyczącego przemocy domowej oraz podejmowania interwencji w rodzinach, w których dochodzi do aktów przemocy, wykładowca z Zespołu Psychologów KWP w Gorzowie Wlkp. przedstawił mechanizmy warunkujące zachowanie sprawcy i ofiary, interakcje zachodzące między nimi, a także cechy charakterystyczne ich zachowań. Szczególną uwagę poświęcono dzieciom jako świadkom przemocy lub osobom bezpośrednio dotkniętym przemocą. Omówiono kategorie krzywdzenia dzieci przez osoby dorosłe oraz szkody psychiczne wyrządzane dzieciom przez osoby agresywne.

W szkoleniu uczestniczył również Rzecznik Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze, który omówił czynniki wpływające na budowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu oraz najważniejsze aspekty wystąpień publicznych. W szkoleniu uczestniczyło 36 dzielnicowych.

 

oprac. kom. Aneta Atłachowicz