Aktualności

„Narkotyki i dopalacze zabijają” – inauguracja kampanii w KMP w Zielonej Górze

Data publikacji 03.04.2019

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło organizowanej przez MSWiA kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, która ruszyła wczoraj w całym kraju. Również Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze zainicjowała działania w naszym powiecie.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.

 

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze od wielu już lat prowadzi spotkania profilaktyczne dla młodzieży dotyczące uzależnień od substancji psychoaktywnych. Zagrożenie dopalaczami to również bardzo ważny temat poruszany podczas rozmów z młodymi ludźmi.

 

Wczoraj takie spotkanie – inaugurujące w naszym powiecie kampanię „Narkotyki i dopalacze zabijają” – odbyło się w sali konferencyjnej KMP w Zielonej Górze. Zaproszeni zostali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zielonej Górze, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze oraz Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

 

Najważniejszymi celami prowadzonych zajęć dydaktycznych było przedstawienie zagrożeń  związanych z kontaktem ze środkami psychoaktywnymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem Nowych Substancji Psychoaktywnych – dopalaczy w aspekcie ich wpływu na funkcjonowanie w sferze psychofizycznej, a także w aspekcie przepisów prawnych. Istotnym celem jest również rozbudzanie wzrostu świadomości młodzieży w zakresie problematyki uzależnień i ich konsekwencji społecznych oraz propagowanie oddziaływań profilaktycznych kształtujących umiejętności przewidywania zachowań własnych i innych osób.

 

Wczorajsze spotkanie prowadziła podinsp. Wioletta Sokołowska – Domagała z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej i Nieletnich zwracając szczególną uwagę na niebezpieczeństwa zdrowotne, psychiczne i społeczne związane z zażywaniem dopalaczy.

 

Młodzież, która odwiedziła KMP w Zielonej Górze miała również możliwość poznania specyfiki pracy Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, ponieważ Naczelnik Wydziału kom. Jacek MagierskiKobryń, przedstawił bardzo interesujący wykład pt: Problematyka Przestępczości Narkotykowej oraz Aspekty Prawne Narkomanii.

 

Podczas spotkania młodzież obejrzała również spot przygotowany specjalnie na potrzeby tej kampanii.

 

WIĘCEJ O KAMPANII

Ładowanie odtwarzacza...