NARADA ROCZNA - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

NARADA ROCZNA

Data publikacji 06.02.2019

5 lutego 2019 roku o godz. 11.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbyła się narada roczna z udziałem nadinspektor Heleny Michalak - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Podczas narady podsumowano pracę zielonogórskich policjantów w 2018 roku.

Narada podsumowująca pracę zielonogórskich policjantów w 2018 roku rozpoczęła się we wtorek, 5 lutego o godz.11.00. Wśród zaproszonych gości byli Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Helena Michalak, Prezydent Miasta Zielona Góra pan Janusz Kubicki jak również Wicestarosta Zielonogórski pan Tadeusz Pająk, pan Czesław Hołołub Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, a także wójtowie i burmistrzowie miast i gmin powiatu zielonogórskiego. Na odprawie obecni byli także Prokuratorzy, przedstawiciele Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, jednostek wojskowych oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

Naradę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze mł. insp. Jarosław Tchorowski, który przedstawił charakterystykę jednostki, przykłady bohaterskich czynów
i sportowych osiągnięć, a także przedsięwzięcia, w które angażowali się zielonogórscy policjanci. Komendant w swoim wystąpieniu podsumował także współpracę z samorządami oraz przedstawił plan obchodów przypadającego w 2019 roku 100-lecia powołania Policji Państwowej.

Miniony rok pracy policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze był czasem kontynuacji przedsięwzięć ukierunkowanych na ograniczenie przestępczości i poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy. Jednym z głównych założeń było ograniczenie dynamiki przestępczości, w tym przede wszystkim w siedmiu podstawowych kategoriach kryminalnych, które są szczególnie uciążliwe dla obywateli, najczęściej ich dotykają, związane są z ich mieniem i to one głównie stanowią o poczuciu bezpieczeństwa. tj.: kradzieży mienia (w tym kradzieży samochodów), włamań, przestępczości rozbójniczej, bójek i pobić czy niszczenia mienia. Ponadto policjanci podjęli wiele przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem pieszych i ograniczeniem zdarzeń z ich udziałem. To na te kategorie Policja zwraca szczególną uwagę i na ich zwalczanie kładzie duży nacisk. 

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze w 2017 roku zorganizowane zostały 84 imprezy masowe: 42 sportowe (2 sportowe imprezy masowe podwyższonego ryzyka) oraz 42 imprezy  o charakterze kulturalno – rozrywkowym, między innymi w Amfiteatrze i Centrum Rozrywkowo-Sportowym, a także dziewięciodniowe odchody Dni Zielonej Góry zwane „Winobraniem”, które co roku gromadzą kilkudziesięciotysięczne rzesze uczestników podczas wielu imprez organizowanych w czasie tego święta miasta. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników imprez czuwali zielonogórscy policjanci. Dodatkowo  w tym roku po raz kolejny do działań przy zabezpieczeniu Winobrania oddelegowani zostali policjanci – słuchacze kursu podstawowego Szkoły Policji w Katowicach, którzy wsparli zielonogórskich policjantów.  

Jednym z ważniejszych zadań w minionym roku było także eliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących. Wartym podkreślenia jest także fakt, że na terenie powiatu zielonogórskiego policjanci ruchu drogowego od kilku już lat prowadzą działania „Trzeźwy Kierowca”, które spotykają się z coraz większą aprobatą społeczną i dają także wymierne efekty. Coraz rzadziej zdarza się, że policjanci podczas działań zatrzymują kierujących, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu. 

Cele na 2019 rok to przede wszystkim dalsze ograniczanie przestępczości, zwiększenie efektywności w zakresie ograniczenia przestępstw kryminalnych, ukierunkowanie służby na rozpoznanie i zatrzymywanie sprawców trudniących się włamaniami i kradzieżami, w tym także kradzieżami pojazdów, wzmożenie działań prewencyjnych i działanie w celu zwalczana przestępczości narkotykowej. Jednym z priorytetowych celów jest także zwiększenie efektywności zapobiegania przestępstwom pospolitym oraz utrzymanie skuteczności ścigania ich sprawców, jak również działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym ograniczenia liczby wypadków drogowych, przede wszystkim tych ze skutkiem śmiertelnym, jak również poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.  Dodatkowo ważnym elementem policyjnych przedsięwzięć na ten rok będzie optymalizacja działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych. Ponadto ogromny nacisk zwiększenie efektywności na rzecz współpracy Policji ze społeczeństwem, chociażby poprzez propagowanie i rozpowszechnianie informacji nowym narzędziu komunikacji Policji z obywatelami -  Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podsumowując osiągnięcia zielonogórskiej jednostki, Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze mł. insp. Jarosław Tchorowski podziękował swoim podwładnym za ofiarną pracę i zaangażowanie w służbę, a samorządowcom za wsparcie, także finansowe. Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Helena Michalak podziękowała za zaangażowanie z jakim pracują policjanci, aby sprostać oczekiwaniom społecznym. Jednocześnie pogratulowała zielonogórskiemu Komendantowi Miejskiemu wspaniałej i owocnej współpracy z panem Prezydentem Miasta i samorządowcami, którzy zauważają potrzeby Policji i nie pozostają na nie obojętni przekazując środki na unowocześnienie i doposażenie Policji, a także na dodatkowe służby i nagrody dla policjantów.

 Na zakończenie wszyscy policjanci i pracownicy odebrali także podziękowania za profesjonalną i skuteczną pracę oraz zaangażowanie w trudną codzienną służbę od Prezydenta Miasta i Wicestarosty Zielonogórskiego.