Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu

Data publikacji 05.02.2019

Zielonogórscy policjanci jak co roku włączają się w obchody Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. W ramach działań profilaktycznych w lutym organizują spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą – uczniami szkół podstawowych i średnich poświęcone problematyce cyberprzemocy oraz bezpieczeństwu w Internecie.

 

Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu, którego celem jest propagowanie bezpiecznego korzystania z Sieci, organizowany jest w Polsce od 15 lat. Wiele instytucji i organizacji pozarządowych prowadzi działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do wszystkich użytkowników Internetu. W działania jak każdego roku włączają się również zielonogórscy policjanci.

 

 Coraz więcej, coraz  młodszych dzieci korzysta z Internetu. Niestety wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się też skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój dzieci. Młodzi internauci „poruszając się” w Sieci narażeni są na niebezpieczne treści jak na przykład: pornografia, rasizm, narkotyki. Korzystając z czatów, komunikatorów i portali społecznościowych zawierają nowe znajomości, co również naraża je na kontakt z niebezpiecznymi osobami. Wzrasta prawdopodobieństwo, iż staną się ofiarami przestępstw popełnianych z użyciem Internetu (kradzieże, szantaże, oszustwa). Zdarza się, że umawiają się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci nie zachowując odpowiedniej ostrożności.

 

Policjanci w trakcie spotkań tak kierują dyskusją, aby uczestnicy sami sformułowali zasady bezpiecznego korzystania z Sieci. Policjanci podczas spotkań wykorzystują filmy edukacyjne adresowane do osób najmłodszych np. „Sieciaki”, które obrazują najczęstsze zagrożenia na jakie mogą napotkać młodzi ludzie w cyberprzestrzeni. 

Wśród starszych uczestników spotkań szeroko omawiane jest zjawisko cybeprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnianie czynów karalnych także w Sieci.

 

W trakcie każdego spotkania uczniowie uwrażliwiani są na ochronę prywatnych danych, takich jak: adres, numer telefonu, adres e- mail, zdjęcia, hasła (do poczty, komunikatora), po to aby nie wpadły one w niepowołane ręce i nie były wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Policjanci apelują również aby nie krzywdzić innych użytkowników Internetu i nie zamieszczać obraźliwych opinii, nie wysyłać nieprzyjemnych maili lub wiadomości na komunikatorach.

oprac. na podst. inf. podinsp. Wioletty Sokołowskiej - Domagała

 

WIĘCEJ NA STRONIE:

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/169238,Dzien-Bezpiecznego-Internetu.html

 

podinsp. Małgorzata Barska