Pomóżmy bezdomnym przetrwać trudny czas - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Pomóżmy bezdomnym przetrwać trudny czas

Data publikacji 28.11.2018

Zbliża się okres zimowy, który jest czasem szczególnie trudnym dla osób bezdomnych i potrzebujących. Jednak już teraz, szczególnie w nocy temperatury są bardzo niskie, a takie trudne warunki pogodowe mogą być niebezpieczne dla osób, które nie mają odpowiedniego schronienia. Zielonogórscy policjanci regularnie sprawdzają miejsca, w których przebywają bezdomni, aby upewnić się, że warunki w jakich mieszkają nie zagrażają ich życiu.

Zielonogórscy policjanci już od początku listopada monitorują miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Sprawdzają pustostany, ogródki działkowe i wszystkie te miejsca o których wiedzą, że mogą tam przebywać bezdomni. W działaniach wspierają ich także pracownicy zielonogórskiej noclegowni.

Policjanci będą sprawdzać także sygnały od mieszkańców o osobach potrzebujących pomocy lub policyjnej interwencji.  Pamiętajmy, że co roku dochodzi też do sytuacji, gdy osoby nietrzeźwe nie są w stanie dojść do domu i zasypiają na ulicy, dlatego tak ważne jest aby mieszkańcy miasta i powiatu, jeśli sami nie mogą pomóc takim osobom, informowali o podobnych sytuacjach odpowiednie służby np. Policję

W ubiegłym roku większość skutecznych interwencji była możliwa dzięki sygnałom od zielonogórzan, którzy bardzo szybko reagowali widząc nietrzeźwych, bezdomnych lub inne osoby potrzebujące pomocy. Niestety niskie temperatury mają się utrzymać przez kilka najbliższych dni, dlatego prosimy wszystkich o czujność i zainteresowanie się osobami, które ze względu na stan nietrzeźwości, stan zdrowia czy też wiek nie mogą o siebie zadbać czy też nie mają schronienia.