Zielonogórscy policjanci na spotkaniach z uczniami - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Zielonogórscy policjanci na spotkaniach z uczniami

Data publikacji 22.11.2018

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze przez cały rok szkolny prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą, dotyczące różnych zagadnień m.in. cyberprzestepczości, przemocy, handlu ludźmi czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej w Świdnicy zorganizowane w sali konferencyjnej komendy miejskiej dotyczyły natomiast problematyki odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.

               

                W ramach podejmowanych działań profilaktycznych adresowanych do uczniów szkól podstawowych policjanci Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze podinsp. Wioletta Sokołowska – Domagała z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej i Nieletnich oraz asp. Radosław Denkiewicz z Zespołu Techników Kryminalistyki Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego przeprowadzili dwa spotkania z młodzieżą, uczniami Szkoły Podstawowej w Świdnicy.

                Tematem prowadzonych przez policjantów zajęć była problematyka odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Podczas spotkań policjanci wyjaśnili dzieciom kto to jest osoba nieletnia, a także czym jest czyn karalny. Mundurowi wyjaśnili także w jakich sytuacjach możemy mówić o przejawach demoralizacji oraz jakie są rodzaje środków wychowawczych i poprawczych. Ponadto policjanci omówili sposoby radzenia sobie z agresją i tonowania negatywnych emocji. Opowiedzieli także dzieciom jak rozpoznać sytuacje stanowiące zagrożenie oraz jak w takich chwilach reagować.

                Szczególną uwagę policjanci zwrócili na aspekty prawne zachowań agresywnych wobec nauczycieli   i pracowników szkoły, omawiając przy tym sytuacje w których można mówić o znieważeniu lub naruszeniu nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego jakim jest nauczyciel.

                Celem takich przeprowadzonych spotkań edukacyjnych jest przede wszystkim rozbudzanie u młodzieży świadomości i odpowiedzialności za własne działanie, kształtowanie umiejętności przewidywania konsekwencji zachowań własnych i innych osób.

                Podczas spotkań z młodzieżą asp. Radosław Denkiewicz przedstawił prezentację z zakresu zabezpieczania śladów kryminalistycznych na miejscu popełnienia przestępstwa, a także  omówił zadania Technika Kryminalistyki. Jego wystąpienie ogromnie zaciekawiło uczniów i wzbudziło wiele emocji. Na zakończenie spotkań policjanci przekazali uczniom materiały  edukacyjne z zakresu odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.

 

 

Opracowanie na podst. materiałów podinsp. Wioletty Sokołowskiej - Domagały