Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Data publikacji 15.11.2018

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego prowadzą dzisiaj działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których zwrócą szczególną uwagę na sposób zachowanie kierujących samochodami w stosunku do pieszych, rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów. W mieście na głównych ulicach pojawi się więcej policyjnych patroli, które będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego.

Kierujący samochodami nie zawsze ustępują pierwszeństwa pieszym czy kierującym rowerami, motorowerami czy motocyklami.  Aby zapobiec potrąceniom pieszych czy wypadkom z udziałem jednośladów zielonogórscy policjanci będą dziś patrolować ulice miasta i sprawdzać przestrzeganie przepisów przez kierujących pojazdami mechanicznymi, rowerami, a także innymi jednośladami.

Policjanci zwrócą uwagę na takie wykroczenia jak przekraczanie dozwolonej prędkości, w szczególności przed i na przejściach dla pieszych, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych,  nieustąpienie pierwszeństwa pieszym i inne wykroczenia popełniane w stosunku do osób pieszych. Jednakże również piesi muszą liczyć się z konsekwencjami w przypadku popełnienia wykroczeń w ruchu drogowym, np. przechodzenia w miejscach niedozwolonych czy na czerwonym świetle.

Mundurowi będą także zwracać uwagę na parkowanie na chodnikach, w strefach zamieszkania, ponieważ  otrzymują bardzo wiele zgłoszeń on tym, że kierujący blokują przejazdy, wyjazdy, utrudniają lub czasem wręcz uniemożliwiają pieszym poruszanie się. Najwięcej takich zgłoszeń mieszkańcy przekazują Policji za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie internetowo wskazują miejsca, w których kierujący łamią przepisy.

Policjanci będą konsekwentni wobec osób naruszających przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, narażających innych uczestników ruchu. Na pewno jak zwykle surowego traktowania mogą się spodziewać nietrzeźwi kierujący. Mundurowi będą obserwować skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń.

Patrole ruchu drogowego podczas dzisiejszych działań pełnią służbę także w rejonach szkół, gdzie sprawdzają jak względem pieszych zachowują się kierujący. Ujawnione przypadki przekraczania prędkości czy zachowań zagrażających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży spotkają się z konsekwencjami.

Celem takich policyjnych działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i kierujących jednośladami. Ponadto swoją obecnością w rejonach szkół policjanci chcą przypomnieć o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w tych miejscach.