„Bezpieczne Maluchy” i „Bezpieczna Ekipa 2019” - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

„Bezpieczne Maluchy” i „Bezpieczna Ekipa 2019”

Data publikacji 25.10.2018

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Komendą Miejską Policji organizują dwuetapowy konkurs dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa. Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wspiera Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto.

Głównym celem wspólnej kampanii jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, edukacja w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpieczeństwa pożarowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy i reakcji na różne zdarzenia losowe – wypadki drogowe, zdarzenia na placu zabaw, boisku czy w szkole, a także klęski żywiołowe: powodzie, pożary inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

W kampanii wezmą udział zielonogórskie szkoły podstawowe, na terenie których przeprowadzane będą zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa przez strażaków, policjantów i wyznaczonych koordynatorów. Kampania będzie podzielona na dwie grupy wiekowe: dla uczniów klas  I - III „Bezpieczne Maluchy” i dla klas V - VIII „Bezpieczna Ekipa”, a zakończy się finałem, w którym wezmą udział przedstawiciele wszystkich szkół biorących w niej udział. Dla uczestników i finalistów przewidziano atrakcyjne nagrody. Finał kampanii planowany jest na przełom maja i czerwca 2019 r. Organizatorzy prze

Pierwsza lekcja pokazowa odbyła się 22 października o godz. 10.30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Zielonogórskiej 5. Jak zauważyli organizatorzy kampanii, dzieci były bardzo zaangażowane, a jednocześnie wykazały się dużą wiedzą z zakresu zasad bezpieczeństwa. Największym zainteresowaniem cieszyła się część praktyczna z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy uczniowie chcieli poćwiczyć udzielanie pomocy na specjalnych fantomach pod okiem policjantów i strażaków. To pokazuje, że takie działania są potrzebne, a dzięki metodzie wykorzystanej  prowadzonej lekcji, dzieci uczą się i przyswajają ważne informacje poprzez zabawę.