Aktualności

Rzecznik Konsumentów ostrzega: UWAGA na nieuczciwych sprzedawców pieców gazowych i ogrzewaczy wody

Data publikacji 21.09.2018

W ostatnim czasie Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zielonej Górze Pani Kamilla Szymańska otrzymuje skargi konsumentów na nieuczciwe działania niektórych przedstawicieli firm sprzedających piece gazowe i ogrzewcze wody. Do zawarcia umów dochodzi w domu konsumentów, czyli poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

Z relacji pokrzywdzonych konsumentów wynika, że nieuczciwi przedsiębiorcy, najczęściej podają się za pracowników gazowni lub osoby uprawnione do sprawdzenia instalacji elektrycznej, dodatkowo informując, że są osobami upoważnionymi z gminy lub urzędu miasta. Oczywiście informacje te nie są prawdziwe i mają na celu wpłynięcie na naszą decyzję związaną z zawarciem umowy.

Przedsiębiorcy po sprawdzeniu stanu technicznego naszego pieca informują, iż należy go wymienić, gdyż stanowi on zagrożenie w użytkowaniu. Nieuczciwi sprzedawcy informują, że koszty montażu i niezbędnych do tego części pokrywa gmina/miasto, natomiast klienci muszą ponieść koszty zakupu pieca w wysokości 5000,00 zł, zaś ogrzewacza wody około 1600,00 zł. Informacje te są nieprawdziwe. Klientom podsuwane jest do podpisu oświadczenie, w którym konsumenci wyrażają zgodę na wykonanie usługi polegającej na montażu pieca gazowego lub ogrzewacza wody i zostają poinformowani, że po wykonaniu usługi montażu konsumenci utracą prawo do odstąpienia od umowy. W ten sposób nieuczciwi sprzedawcy próbują obejść przepisy i uniemożliwić konsumentom odstąpienie od umowy.

Zdemontowane piece konsumentów nieuczciwi sprzedawcy w większości zabierają do utylizacji lub na złom.

Rzecznik konsumentów Pani Kamilla Szymańska apeluje o rozwagę i ostrożność przy zawieraniu umów, w szczególności, gdy do ich zawarcia dochodzi z inicjatywy osób odwiedzających nas w domach. W takich sytuacjach należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania i dokładnie sprawdzać, co podpisujemy.  Osoby, które padły ofiarą nieuczciwych przedsiębiorców mogą uzyskać pomoc u rzeczników konsumentów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.


Konsumenci z powiatu zielonogórskiego mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych Pani Kamilli Szymańskiej - Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Zielonej Górze, urzędującej w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, ul.Podgórna 5, pokój nr 9 na parterze, tel. 68 4527 518.

 

Autor: Kamilla Szymańska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów