Podsumowanie Winobrania - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Podsumowanie Winobrania

Data publikacji 17.09.2018

W niedzielę /16.09./ zakończyło się kolejne Winobranie. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwali zielonogórscy policjanci wspierani mundurowymi z innych powiatów województwa lubuskiego i słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach. Policjanci odnotowali prawie dwukrotnie więcej interwencji niż przed rokiem, a najczęściej interweniowali w przypadku zakłócenie ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi czy zakłócenia ciszy nocnej.

            Jak co roku podczas Winobrania policjanci mieli bardzo dużo pracy. Codziennie nad bezpieczeństwem uczestników imprez winobraniowych czuwało ok. 100 policjantów, a podczas weekendów policyjnych patroli było jeszcze więcej. W tym roku zielonogórskich policjantów wspomagali słuchacze Szkoły Policji w Katowicach. Młodzi policjanci mieli zaplanowane patrole w porze nocnej i odbywali je wspólnie z zielonogórskimi policjantami służby patrolowej i ruchu drogowego.

            Słuchacze ze Szkoły Policji w Katowicach byli ogromnym wsparciem dla zielonogórskich mundurowych, ale tak duża ilość służb nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie  innych jednostek Policji województwa lubuskiego: Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji i Wydziału Konwojowego oraz kilku komend powiatowych w Nowej Soli, Świebodzinie, Krośnie Odrzańskim, Sulęcinie, Międzyrzeczu, Wschowie, Żarach i Żaganiu.  

            Ponadto podczas Winobrania zielonogórscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania pn. „Trzeźwy kierowca”, podczas których codziennie kontrolowali stan trzeźwości kierujących na wybranych ulicach i w różnych miejscach miasta. Przeprowadzenie akcji nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc policjantów ruchu drogowego z sąsiednich jednostek, a także Sekcji Zabezpieczenia Autostrady Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

            Tegoroczne Winobranie przebiegało w miarę spokojnie i bezpiecznie, jednakże w opinii policjantów najtrudniejsze były soboty, bo wtedy na imprezach było najwięcej uczestników. W pierwszą sobotę doszło do pobicia, którego sprawca decyzją sądu został aresztowany na 2 miesiące. Natomiast podczas całego Winobrania policjanci zatrzymali dwa razy więcej sprawców na tzw. gorącym uczynku16 osób i o 10 osób poszukiwanych więcej niż przed rokiem – 18 osób. W tym roku więcej osób nietrzeźwych odwieziono do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 71 osób.

 

 

 

Podsumowanie policyjnych działań w czasie „Dni Zielonej Góry”
(dane dotyczą służb zabezpieczających Winobranie)

8 - 16 września 2018 r.

 

sprawcy przestępstw zatrzymani „na gorącym uczynku”    -  16

zatrzymane osoby poszukiwane                                            -  18

zatrzymane osoby nietrzeźwe:                                              -  71    

ujawniono wykroczeń:                                                          -  729

            - sporządzono wnioski o ukaranie do sądu               -  67

            - osoby pouczone                                                       -  646

           

przeprowadzone interwencje                                               -  825

osoby wylegitymowane                                                        -  1625

skontrolowane pojazdy                                                         -  191

kierowanie pojazdami po alkoholu lub

pod wpływam środków odurzających                                   -     8

kierujący bez uprawnień                                                       -     4

przestępstwa narkotykowe                                                   -     4

kradzieże                                                                               -     1

groźby karalne                                                                      -     1

pobicie                                                                                   -     1

uszkodzenie mienia                                                               -     2

użycie siły w celu zwrotu wierzytelności                              -     1