Kolejna polsko-niemiecka konferencja o uzależnieniach - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Kolejna polsko-niemiecka konferencja o uzależnieniach

Data publikacji 12.09.2018

Zielonogórscy policjanci w ubiegłym tygodniu po raz kolejny wzięli aktywny udział w drugiej już polsko – niemieckiej konferencji pn. “Transgraniczna współpraca w zakresie zwalczania i zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr”. Konferencja tym razem odbyła się w Żarach w ramach Europejskiego Programu INTERREG VA.

        

 

W dniu 04.09.2018r. w Żarach w ramach Europejskiego Programu INTERREG VA odbyła się już po raz drugi polsko – niemiecka konferencja poświęcona współpracy transgranicznej zatytułowana “Transgraniczna współpraca w zakresie zwalczania i zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr”.

 

Celem projektu, w ramach którego zorganizowano konferencję jest powiązanie sił i wspólnych interesów polskich i niemieckich placówek i ośrodków ds. uzależnień i profilaktyki aby tym samym przyczynić się do wspierania i zwalczania uzależnień na terenie polsko – niemieckiego pogranicza. W konferencji wzięli udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze: podinsp. Wioletta Sokołowska – Domagała z Wydziału Prewencji oraz kom Jacek Magierski – Kobryń Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową.   

 

Program konferencji obejmował zarówno zajęcia o charakterze wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych dotyczących między innymi problematyki uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz podejmowanych środków zapobiegawczych i działań Policji zarówno polskiej jak i niemieckiej, a także współczesne oblicze uzależnień od środków psychoaktywnych.

 

W konferencji wzięła również udział pani Lucyna Poźniak Kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz pan inspektor Bogdan Kowol. Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze współpracuje z Biurem Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom podejmując różnorodne działania w ramach realizacji programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania uzależnieniom od  substancji psychoaktywnych wśród młodzieży.

 

   Zapobieganie uzależnieniom stanowi kluczowy wkład w poprawę zdrowia publicznego,  a ukierunkowane i oparte na badaniach naukowych zapobieganie uzależnieniom może znacząco przyczynić się do poprawy zdrowia obywateli, zmniejszenia kosztów społecznych i poprawy jakości życia. W celu zmniejszenia szkód związanych z nadużywaniem substancji uzależniających, oprócz leczenia uzależnień i represji zapobieganie uzależnieniom jest kluczowe dla kompleksowej polityki narkotykowej również z punktu widzenia dwóch sąsiednich krajów takich jak Polska i Niemcy. Europa jest coraz bliżej siebie, granice krajowe tracą na znaczeniu, a mobilność transgraniczna ludności wzrasta. Praktyka pomocy w zakresie uzależnień jest włączona do odpowiednich przepisów krajowych i instytucji krajowych. Wiedza specjalistyczna w zakresie poradnictwa i leczenia uzależnień jest niezbędna, aby móc profesjonalnie wykonywać i kontrolować pomoc transgraniczną. Współpraca transgraniczna między wyspecjalizowanymi instytucjami w zakresie poradnictwa i leczenia uzależnień wydaje się być bardziej konieczna niż kiedykolwiek. Utworzony niemiecko – polski projekt ma na celu połączenie wspólnych sił i interesów polskich i niemieckich ośrodków ds. uzależnień i zapobiegania uzależnieniom, tak aby odpowiednimi środkami wspierać zwalczanie uzależnień.

 

Na zakończenie konferencji został podpisany list intencyjny przez polskiego i niemieckiego partnera zajmującego się  działaniami terapeutycznymi i leczniczymi w ramach Ośrodków dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych wyrażający chęć dalszej współpracy oraz wymiany doświadczeń.

opracowała: podinsp. Wioletta Sokołowska - Domagała