Działania „PASY” zielonogórskiej drogówki - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Działania „PASY” zielonogórskiej drogówki

Data publikacji 06.07.2018

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego przez cały dzień prowadzą działania „PASY”, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. W trakcie ich trwania policjanci zwracają szczególną uwagę na sposób zachowania zarówno pieszych, jak i kierujących samochodami w stosunku do pieszych.

 

Bezpieczeństwo pieszych to w 2018 roku jeden z priorytetów działania zielonogórskiej policji. Dzięki organizowanym działaniom i akcjom, policjanci od lat ograniczają liczbę zdarzeń  z udziałem pieszych. W 2015 roku na terenie powiatu zielonogórskiego odnotowaliśmy 100 zdarzeń z udziałem pieszych, w tym 57 na przejściach, natomiast w 2016 liczba zdarzeń była mniejsza i wyniosła 87, w tym 40 na przejściach. Znaczny spadek zanotowaliśmy natomiast w 2017 roku, a było to 45 zdarzeń z udziałem pieszych w tym 25 na przejściach, tak więc dzięki zaangażowaniu policjantów w ciągu 3 lat ograniczono zarówno liczbę zdarzeń ogółem jak i tych na przejściach dla pieszych o ponad połowę. Liczba ta jednak nie jest dla policjantów satysfakcjonująca i dlatego podejmują kolejne inicjatywy, aby jeszcze ją ograniczyć.

 

Zielonogórscy policjanci patrolują ulice miasta i sprawdzają przestrzeganie przepisów przez kierujących pojazdami mechanicznymi. Jak wynika z policyjnych statystyk i doświadczenia oraz obserwacji policjantów, kierujący samochodami nie zawsze ustępują pierwszeństwa pieszym, a często bywa też tak, że wymuszają pierwszeństwo przejazdu czy doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji, kiedy pieszy znajduje się już na przejściu.

 

Jednakże pieszy także musi przestrzegać przepisów prawa. Nie wolno wtargnąć na przejście nie upewniwszy się, czy samochód może się bezpiecznie zatrzymać. Prawda, że pieszy ma pierwszeństwo na pasach, ale to nie oznacza, że zmieniły się zasady przechodzenia przez jezdnię – nadal zanim wejdziemy na przejście należy spojrzeć w lewo i w prawo oraz ponownie w lewo, a upewniwszy się, że nie ma samochodów lub kierujący zatrzymali swoje pojazdy, możemy bezpiecznie wejść na pasy.

 

Policjanci zwrócą także uwagę na takie wykroczenia jak przekraczanie dozwolonej prędkości, w szczególności przed i na przejściach dla pieszych, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych,  nieustąpienie pierwszeństwa pieszym i inne wykroczenia popełniane w stosunku do osób pieszych. Jednakże również piesi muszą liczyć się z konsekwencjami w przypadku popełnienia wykroczeń w ruchu drogowym, np. przechodzenia w miejscach niedozwolonych czy na czerwonym świetle.

 

Mundurowi będą surowo karać także parkowanie na chodnikach, w strefach zamieszkania, ponieważ  otrzymują bardzo wiele zgłoszeń on tym, że kierujący blokują przejazdy, wyjazdy, utrudniają lub czasem wręcz uniemożliwiają pieszym poruszanie się. Najwięcej takich zgłoszeń mieszkańcy przekazują Policji za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - specjalnej aplikacji dzięki której przez Internet wskazują miejsca, w których kierujący łamią przepisy.

        

Policjanci są konsekwentni wobec osób naruszających przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, narażających innych uczestników ruchu. Na pewno jak zwykle surowego traktowania mogą się spodziewać nietrzeźwi kierujący. Mundurowi obserwują skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń.

 

Poprzez takie policyjne działania prowadzone cyklicznie chcemy, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego przestrzegali przepisów, wtedy na pewno będzie bezpieczniej na zielonogórskich ulicach.