LANY PONIEDZIAŁEK - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

LANY PONIEDZIAŁEK

Data publikacji 30.03.2018

Zbliża się Lany Poniedziałek, dlatego bardzo prosimy wszystkich, którzy postanowią uczcić tradycję o świętowanie w gronie osób, którym nie przeszkadza oblewanie wodą. Szczególną prośbę kierujemy do grup młodzieży, które podczas „Śmigusa Dyngusa” często zaskakują przypadkowych przechodniów na spacerach.

W przypadku przekroczenia zasad tradycji Lanego Poniedziałku – tzn. oblewania wodą osób, które sobie tego nie życzą, pojazdów w ruchu itp. – policjanci będą zmuszeni zastosować środki  przewidziane w Kodeksie Wykroczeń, czyli postępowanie mandatowe lub skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu. Należy pamiętać, że czyn taki może być zakwalifikowany również jako przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby, gdzie sprawca może odpowiadać karnie

Nieletni w wieku 13 – 17 lat, którzy popełnią ww. wykroczenie będą oczekiwali na odbiór przez rodziców lub opiekunów. Dzieci w wieku do 13 lat zostaną doprowadzone od miejsca zamieszkania i przekazane rodzicom. Osobom dorosłym grozi grzywna w wysokości od 20 do 500 zł.

Tego dnia do służby zostaną skierowane dodatkowe patrole w celu utrzymania porządku i niedopuszczania do tego typu wykroczeń.