Turniej Dyżurnych - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Turniej Dyżurnych

Data publikacji 20.03.2018

Zielonogórscy dyżurni w ubiegły czwartek rywalizowali w Turnieju Dyżurnych organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. Zwyciężczynią zielonogórskich rozgrywek jest asp.szt. Joanna Derbis.

 

 

W każdej jednostce Policji dyżurny to bardzo ważna i odpowiedzialna funkcja. To właśnie policjanci na tych stanowiskach koordynują pracę policjantów w służbie oraz odpowiadają za realizację interwencji i działania podejmowane przez policjantów na miejscach zdarzeń.

Stanowiska takie powierzane są doświadczonym policjantkom i policjantom. Zakres wiedzy oraz umiejętności potrzebne dyżurnym są bardzo szerokie. Dyżurny działa pod presją czasu i często musi podejmować szybkie decyzje – czasem minuty decydują o życiu czy zdrowiu obywateli. Wielokrotnie opisujemy takie sytuacje, kiedy przysłowiowa zimna krew dyżurnego pomogła w skutecznym i szczęśliwym zakończeniu interwencji.

 

Dyżurny jednostki podczas nieobecności komendanta jest przełożonym policjantów w służbie, dlatego to stanowisko wymaga umiejętności zarządzania i kierowania podwładnymi. Innym bardzo trudnym zadaniem jest odbieranie połączeń na numer alarmowy 997. W tym zakresie kluczowe są umiejętności prowadzenia rozmowy – często z osobą zdenerwowaną, która nie potrafi jasno przekazać co się wydarzyło – dyżurny z pomocą właściwych pytań zdobywa kluczowe informacje pozwalające na podjęcie decyzji o koniecznych działaniach policjantów.   

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. postanowiła wyróżnić najlepszych z dyżurnych w lubuskim garnizonie i zorganizowała Turniej Dyżurnych. Najlepsi dyżurni w województwie zostaną nagrodzeni przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 

W KMP w Zielonej Górze dyżurni z komendy oraz komisariatów w miniony czwartek pisali test wiedzy z zakresu wiedzy specjalistycznej i ogólnej. Najwięcej punktów zdobyła asp.szt. Joanna Derbis – doświadczona i bardzo lubiana dyżurna KMP w Zielonej Górze. Serdecznie gratulujemy.