Spotkanie z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Spotkanie z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku

Data publikacji 20.03.2018

W Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbyło się spotkanie p.o. Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Jarosława Tchorowskiego z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku panem Markiem Olczykiem, podczas którego omówiono zasady dalszej współpracy i udział uczniów w działaniach organizowanych przez policjantów.

                W Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku prowadzone są tzw. „Klasy Mundurowe”: policyjna, wojskowa oraz pożarnicza. Młodzież uczęszczająca do tych klas ma w programie oprócz przedmiotów ogólnokształcących także przedmioty z wiedzy policyjnej z elementami prawa, wojskowej oraz z zakresu pożarnictwa. Część zajęć z przedmiotu realizowana jest na podstawie programu edukacyjnego dla klas mundurowych „Proobronni-terytorialni” prowadzonego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Uroczystość ślubowania uczniów klas mundurowych przebiega w podniosłym, patriotycznym nastroju, a jej celem jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz wprowadzenie tych uczniów, którzy w przyszłości staną się funkcjonariuszami służb mundurowych w klimat ślubowania, jakie składają policjanci, żołnierze czy strażacy.

Współpraca pomiędzy Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze i Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku od lat doskonale się układa. Mając świadomość, że wielu spośród uczniów będzie chciało związać  swoją przyszłość  z zawodem, policjanci ogromnie angażują się we współpracę z uczniami klas mundurowych służąc im swoją wiedzą i doświadczeniem podczas prowadzonych wykładów, czy angażując ich w różne akcje i działania. Efektem tego zaangażowania jest fakt, że jednym z nauczycieli w liceum, który przekazuje wiedzę specjalistyczną z zakresu prawa policyjnego jest mł. insp. w st. spoczynku Piotr Puchała. To właśnie dzięki jego zaangażowaniu oraz bliskiej współpracy z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze, młodzież aktywnie włącza się w działania zielonogórskiej policji.

Młodzież licealna uczestniczy w zbiórkach krwi organizowanych przez zielonogórską policję, towarzyszy funkcjonariuszom w targach edukacyjnych czy targach pracy. Policjanci natomiast prowadzą z uczniami zajęcia w szkole, zapraszają do komendy na zajęcia edukacyjne, organizują spotkania tematyczne czy angażują do różnych akcji np. przeciwdziałania oszustwom metodą „na wnuczka”. Młodzież z liceum w Czerwieńsku od lat angażuje się także w różne działania wspólnie z policjantami. Przykładem takich wspólnych przedsięwzięć może być akcja „Bezdomny”, podczas której uczniowie wspólnie z dzielnicowymi sprawdzali miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.

                Z kolei policjanci organizują dla uczniów różne zajęcia, aby przedstawić różne rodzaje policyjnej pracy, a jednocześnie zachęcić do związania swojej przyszłości właśnie z Policją. Uczniowie z Liceum w Czerwieńsku uczestniczyli już m.in. w zajęciach zorganizowanych i przeprowadzonych przez technika kryminalistyki. Policjant – technik kryminalistyki pokazywał młodzieży różne sposoby ściągania odcisków palców oraz jak zabezpiecza się ślady na miejscu przestępstw kryminalnych. Ponadto podczas takich wizyt młodzi ludzie zapoznają się z pracą i stanowiskiem kierowania dyżurnego, który odbiera telefony 997 i wysyła na interwencje patrole policyjne. Jedną z najatrakcyjniejszych części spotkań są chwile, gdy młodzi ludzie mogą przymierzyć ubiór ochronny policjanta, który jest używany np. w czasie zbiorowego zakłócenia porządku publicznego – podczas meczów czy zabezpieczenia różnego rodzaju imprez. 

Ponadto uczniowie klasy policyjnej uczestniczyli w wykładzie przeprowadzonym przez Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, który mówił o problematyce przestępczości narkotykowej oraz aspektach prawnych. Podczas wykładu omówiono zagadnienia z obszaru uzależnienia od narkotyków ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem dopalaczy oraz niebezpieczeństwa zdrowotne, psychiczne i społeczne narkomanii, tym bardziej, że problemy związane z narkotykami i dopalaczami są niestety coraz bardziej powszechne wśród młodych ludzi.

Uczniowie klas policyjnych mieli także możliwość zapoznania się z bronią krótką i długą jaką na wyposażeniu mają policjanci. Zajęcia odbywały się na strzelnicy policyjnej klubu sportowego „Gwardia” w Zielonej Górze. Obsługę broni  zademonstrował policjant  z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, a następnie uczniowie przystąpili do strzelania z ostrej amunicji zachowując wszystkie środki bezpieczeństwa.

                Najbliższymi wspólnymi zaplanowanym przedsięwzięciami będzie udział policjantów w „Dniach Otwartych” liceum, które odbędą się 13 kwietnia 2018r., a także wizyta uczniów klas mundurowych podczas „Dnia Otwartego z Lubuską Policją” na Uniwersytecie Zielonogórskim w dniu 11 kwietnia br.