Aktualności

Zielonogórscy policjanci promują swój zawód na targach edukacyjnych

Data publikacji 06.03.2018

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zachęcają absolwentów szkół średnich podczas odbywających się właśnie w Zielonej Górze Targów Edukacyjnych „Absolwent 2018” do wstąpienia do służby w Policji. Policyjne stoisko i przedstawiona oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Stoisko promocyjne Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze cieszyło się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Wiele osób spośród wszystkich odwiedzających wyraziło chęć wstąpienia do służby w Policji. Młodzi ludzie zwracali się też do policjantów z prośbą o poradę w różnych sprawach, a ponadto byli bardzo zainteresowani specyfiką służby w różnych policyjnych pionach. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy chcieli dowiedzieć się więcej o pracy policjantów służby kryminalnej, ale nie brakowało też chętnych do pracy w drogówce.

Podczas targów, stoisko policyjne wzbudziło zainteresowanie młodzieży, ale także nauczycieli szkół średnich, którzy prosili o materiały informacyjne jak i deklarowali chęć spotkania z policjantami  na indywidualnych zajęciach dla poszczególnych klas w szkołach. Ponadto bardzo wielu odwiedzających poszukiwało informacji i prosiło o broszury informacyjne dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich, cyberprzestępczości czy oszustw metodą „na wnuczka”. Policjanci oprócz promowania zawodu policjanta i zachęcania do wstępowania w szeregi lubuskiej policji udzielali bardzo wielu porad i wskazówek dotyczących innych tematów.

Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze od początku roku komplet dokumentów wraz z podaniem o przyjęcie do służby w Policji złożyło 14 kandydatów. 

 

Jeśli zechcesz z nami pracować, to tworząc razem 100 tysięczną formację, będziemy odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.

Policjant to zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Spróbuj, bo naprawdę warto.

Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji? Oto szybki sposób na przejście wymaganych procedur. Trzymamy kciuki za sukces.

Kto ma szansę na służbę w Policji?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.

Jest to możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych (decyzję o tym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji).

Przed złożeniem dokumentów dokładnie zapoznaj się z ogłoszeniami o doborze, zamieszczonymi np. na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Są w nich wskazane komendy miejskie/powiatowe/rejonowe Policji, do których prowadzony jest dobór.

Przygotuj niżej wymienione dokumenty i ułóż je w następującej kolejności:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. W podaniu wymień konkretną jednostkę, w której chciałbyś pełnić służbę. Możesz wskazać tylko jedną komendę, do której chcesz się dostać. Jeśli jednak jesteś zainteresowany służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy pozytywnie ukończysz całe postępowanie, a nie dostaniesz się do tej wskazanej w podaniu), wymieniasz je w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Wypełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu. Druk kwestionariusza znajdziesz w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych,
 • kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały przynieś ze sobą do wglądu przez pracownika kadr).

Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności  – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej dodatkowo książeczkę wojskową.

W Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze dokumenty można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Więcej informacji na stronie:

 http://www.praca.policja.pl/pwp/informacje/38758,Jak-zostac-policjantem.html