Konkurs plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów” - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Konkurs plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów”

Data publikacji 06.02.2018

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Stok nie jest dla bałwanów”. Aby wziąć udział konkursie nie można mieć więcej niż 16 lat, należy wykonać pracę dowolną techniką rysunkową, malarską lub komputerową pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie od A4 do A3. Termin nadsyłania prac - 5 marca 2018r.

 

12 stycznia 2018r. została zainaugurowana akcja informacyjno-edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” przygotowana przez Biuro Prewencji KGP. Partnerami akcji są: PZN, GOPR, TOPR i Fundacja PZU. Akcja została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS.

 

Opracowany został specjalny plakat, gdzie wyjaśniono zasady konkursu plastycznego na zilustrowanie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS, pn. „Stok nie jest dla bałwanów” adresowanego do dzieci i młodzieży.

 

Aby wziąć udział konkursie nie można mieć więcej niż 16 lat, należy wykonać pracę dowolną techniką rysunkową, malarską lub komputerową pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie od A4 do A3 i przesłać ją wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres:
 

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

z dopiskiem „Stok nie jest dla bałwanów”

 

Organizatorzy konkursu podjęli decyzję o wydłużeniu terminu nadsyłania prac do 5 marca 2018 – decyduje data wpływu do Komendy Głównej Policji.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku .

Zapraszamy do udziału. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.