Podsumowanie Winobrania 2017 - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Podsumowanie Winobrania 2017

Data publikacji 11.09.2017

W niedzielę /10.09./ zakończyło się kolejne WINOBRANIE. Nad bezpieczeństwem czuwali zielonogórscy policjanci wspierani mundurowymi z innych powiatów województwa lubuskiego i słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach. Policjanci odnotowali mniej wykroczeń i interwencji niż przed rokiem, a najczęściej interweniowali w przypadku zakłócenie ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi czy zakłócenia ciszy nocnej.

            Jak co roku podczas Winobrania policjanci mieli bardzo dużo pracy. Codziennie nad bezpieczeństwem uczestników imprez winobraniowych czuwało ok. 100 policjantów, a podczas weekendów policyjnych patroli było jeszcze więcej. W tym roku zielonogórskich policjantów wspomagali słuchacze Szkoły Policji w Katowicach. Młodzi policjanci mieli zaplanowane patrole w porze nocnej i odbywali je wspólnie z zielonogórskimi policjantami służby patrolowej i ruchu drogowego.

            Słuchacze ze Szkoły Policji w Katowicach byli ogromnym wsparciem dla zielonogórskich mundurowych, ale tak duża ilość służb nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie  innych jednostek Policji województwa lubuskiego: Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji i Wydziału Konwojowego oraz kilku komend powiatowych w Nowej Soli, Świebodzinie, Krośnie Odrzańskim, Sulęcinie, Międzyrzeczu, Wschowie, Żarach i Żaganiu.  

            Ponadto podczas Winobrania zielonogórscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania pn. „Trzeźwy kierowca”, podczas których codziennie kontrolowali stan trzeźwości kierujących na wybranych ulicach i w różnych miejscach miasta. Przeprowadzenie akcji nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc policjantów ruchu drogowego z sąsiednich jednostek, a także Sekcji Zabezpieczenia Autostrady Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

            Tegoroczne Winobranie przebiegało spokojnie i bezpiecznie. Policjanci nie odnotowali poważniejszych zdarzeń kryminalnych, mniej było także interwencji i wykroczeń niż przed rokiem. Z pewnością wpływ na to miała duża liczba policyjnych patroli, a także wieloletnie doświadczenie policjantów w zabezpieczaniu tej imprezy.

 

 

Podsumowanie policyjnych działań w czasie „Dni Zielonej Góry”
(dane dotyczą służb zabezpieczających Winobranie)

2 - 10 września 2017 r.

 

sprawcy przestępstw zatrzymani „na gorącym uczynku”    -  8

zatrzymane osoby poszukiwane                                            -  8

zatrzymane osoby nietrzeźwe:                                                -  35    

ujawniono wykroczeń:                                                              -   711

            - sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu             -   40

            - nałożono mandaty karne/na kwotę                          -   464/44250  zł

            - osoby pouczone                                                          -   202

 

przeprowadzone interwencje                                              -   439

osoby wylegitymowane                                                        -   1429

skontrolowane pojazdy                                                         -    152

kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości lub

pod wpływam środków odurzających                                -     6

przestępstwa narkotykowe                                                  -     1

kradzieże                                                                                 -     2

groźby karalne                                                                        -     1

uszkodzenie ciała                                                                  -     2

uszkodzenie mienia                                                               -     1

rozbój                                                                                         -     1