Ostatni wieczór WINOBRANIA – pracowity dla policjantów - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Ostatni wieczór WINOBRANIA – pracowity dla policjantów

Data publikacji 10.09.2017

Wczoraj Zielonogórscy policjanci wspomagani przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach zabezpieczali ostatni wieczór tegorocznego Winobrania. Wieczornymi działaniami kierował Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze podinsp. Piotr Fabijański. Do służby zostało skierowanych 137 policjantów, w tym 100 w patrolach pieszych. Było bezpiecznie, nie odnotowaliśmy żadnych poważnych zdarzeń kryminalnych.

 

Wieczorna służba winobraniowa rozpoczęła się odprawą patroli, podczas której  Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze podinsp. Piotr Fabijański podziękował słuchaczom Szkoły Policji w Katowicach za ich pracę podczas tegorocznych Dni Zielonej Góry i wsparcie zielonogórskich policjantów.

Komendant Fabijański wspólnie z zastępcą podinsp. Jarosławem Tchorowskim i Naczelnikiem Sztabu kom. Krzysztofem Gajdą spędził również kilka godzin w centrum miasta obserwując na miejscu pracę patroli oraz sprawdzając stan bezpieczeństwa podczas ostatniego winobraniowego wieczoru.   

Jak podczas całego Winobrania policyjne patrole były bardzo widoczne i dzięki tak dużej liczbie policjantów w mieście nie doszło do żadnych poważnych zdarzeń kryminalnych oraz do poważnych zakłóceń porządku. Policjanci przeprowadzili 70 interwencji, z których większość związana była z zachowaniem winobraniowych gości po zbyt dużej ilości wypitego alkoholu. Policjanci głównie z własnej inicjatywy podejmowali interwencje wobec osób, które zachowywały się niewłaściwie i popełniały porządkowe wykroczenia.

Ostatniego wieczora jak przez cały czas Dni Zielonej Góry w Komendzie Miejskiej Policji pracował specjalny Sztab Winobraniowy – stanowisko dowodzenia patrolami przypisanymi do winobraniowych służb.

 

 

Podsumowanie policyjnych działań:

9 września 2015r.

 

przeprowadzone interwencje - 70

ujawniono wykroczeń: - 113

zatrzymane osoby nietrzeźwe: - 6

sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu – 7

pouczono - 27 osób

nałożono mandaty karne – 79 na kwotę 10.490 zł

skontrolowano - 10 pojazdów