„Razem zmieniamy Internet na lepsze” - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

„Razem zmieniamy Internet na lepsze”

Data publikacji 24.02.2017

...to hasło spotkania edukacyjno – profilaktycznego dla młodzieży, w którym wzięli udział także zielonogórscy policjanci, a które zorganizowane zostało w Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze.

            Zielonogórscy policjanci jak co roku włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu, którego celem jest propagowanie bezpiecznego korzystania z Internetu. W ramach tych obchodów zorganizowali wiele spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą – uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które  poświęcone były problematyce cyberprzemocy oraz bezpieczeństwu w Internecie.

Policjanci mając świadomość, że coraz więcej, coraz  młodszych dzieci korzysta z Internetu, organizują regularnie spotkania dotyczące bezpieczeństwa w sieci, a dzień bezpiecznego Internetu daje dodatkową możliwość aby przypominać o tym zarówno dzieciom jak i młodzieży.  Niestety wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się też skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój dzieci. Młodzi internauci „poruszając się” w Sieci narażeni są na niebezpieczne treści jak na przykład: pornografia, rasizm, narkotyki.

Korzystając z czatów, komunikatorów i portali społecznościowych zawierają nowe znajomości co również naraża je na kontakt z niebezpiecznymi osobami. Wzrasta prawdopodobieństwo, że staną się ofiarami przestępstw popełnianych z użyciem Sieci (kradzieże, szantaże, oszustwa).  Zdarza się, że umawiają się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci nie zachowując odpowiedniej ostrożności.

W związku tym w trakcie spotkań z dziećmi i młodzieżą policjanci omawiają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, wspólnie z uczestnikami formułują zasady bezpiecznego korzystania z Sieci, a także przedstawiają filmy edukacyjne adresowane do osób najmłodszych np. „Sieciaki”, które obrazują najczęstsze zagrożenia na jakie mogą napotkać w cyberprzestrzeni. Wśród starszych uczestników spotkań omawiane jest dodatkowo zjawisko cybeprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnianie czynów karalnych również w Sieci.

W trakcie każdego spotkania uczniowie są uwrażliwiani na ochronę prywatnych danych, takich jak: adres, numer telefonu, adres e- mail, zdjęcia, hasła (do poczty, komunikatora), po to  aby nie wpadły one w niepowołane ręce i nie były wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Policjanci przypominają również aby nie krzywdzić innych użytkowników Internetu i nie zamieszczać obraźliwych opinii, nie wysyłać nieprzyjemnych maili lub wiadomości na komunikatorach.