Aktualności

nadkomisarz Piotr Fabijański został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze....

Data publikacji 06.02.2017

Dzisiaj /6 lutego/, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak powołał nadkom. Piotra Fabijańskiego na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze. Komendant Fabijański pełnił obowiązki na tym stanowisku od 4 listopada 2016r.

 

O godz. 12.00 w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze w obecności sztandaru jednostki, zaproszonych gości, policjantek, policjantów i pracowników Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak powołał nadkom. Piotra Fabijańskiego na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze. W uroczystości uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele współdziałających służb, prokuratorzy i policjanci z zielonogórskiej jednostki.

Rozkaz personalny powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze wręczył nadkomisarzowi Fabijańskiemu osobiście Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak, który pogratulował awansu, życząc przy tym sukcesów w kierowaniu nową jednostką. Jak powiedział, wiedza zawodowa, kwalifikacje oraz dotychczasowy przebieg służby dają gwarancję dobrego wykonywania zadań na powierzonym mu stanowisku.

Komendant Fabijański podziękował za zaufanie jakim obdarzył go Komendant Wojewódzki mianując na szefa zielonogórskiej jednostki oraz  zapewnił, że ma świadomość ogromnego zobowiązania i odpowiedzialności jaka na nim spoczywa, aby poprzez podjęte działania mieszkańcy miasta, a także powiatu poczuli się bezpieczni i byli bezpieczni. Komendant Fabijański podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom społecznym, a także aby policjanci byli widoczni oraz pojawiali się w miejscach gdzie są potrzebni i oczekiwani.

Jednym z priorytetów Komendanta Fabijańskiego będzie z pewnością poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także walka z najbardziej uciążliwymi przestępstwami, wykroczeniami i wszystkimi zachowaniami, które nie są akceptowalne społecznie. Ponadto komendant zamierza zachęcać mieszkańców do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

Jako jeden z istotnych elementów swojej działalności na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze, nadkom. Fabijański przedstawił współpracę z samorządami, bez których nie wyobraża sobie uspołecznienia pracy Policji co niewątpliwie przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Jednocześnie podziękował zarówno samorządowcom jak i przedstawicielom współdziałających z Policją służb za dotychczasową współpracę, licząc na ich dalszą pomoc i wsparcie.

Komendant Piotr Fabijański to doświadczony funkcjonariusz, który służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Blisko 23-letnie doświadczenie pozwoliło realizować ustawowe zadania policjanta w różnych komórkach i jednostkach.  Pierwsze policyjne kroki stawiał w przygranicznych Słubicach skąd pochodzi. To głównie służba w pionie prewencji, gdzie ostatecznie został Naczelnikiem. Skutecznie wykonywane obowiązki służbowe pozwoliły w 2011 roku na przeniesienie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na stanowisko Zastępcy Naczelnika Sztabu. Tę odpowiedzialną funkcję pełnił przez blisko 3,5 roku. W tym czasie odpowiedzialny był m.in. za zapewnienie bezpieczeństwa podczas wielu imprez masowych w naszym regionie oraz koordynację policyjnych służb w całym garnizonie. W ostatnim roku odpowiadał za sytuację kadrową lubuskiej Policji jako Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp.

Nowy Komendant posiada bogate wykształcenie zawodowe. Ukończył Uniwersytet Zielonogórski studiując na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz  Zachodniopomorską Szkołę Biznesu na Wydziale Ekonomii i Informatyki. Ponadto szkoły podyplomowe- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Zarządzanie w administracji publicznej z elementami prawa w Wyższej Szkole Biznesu.

Ładowanie odtwarzacza...