Policjanci kontrolują pojazdy na zielonogórskim deptaku… - Aktualności - KMP Zielona Góra

Aktualności

Policjanci kontrolują pojazdy na zielonogórskim deptaku…

Data publikacji 25.01.2017

Od rana policjanci ruchu drogowego po raz kolejny prowadzą działania na zielonogórskim deptaku, podczas których zwracają uwagę czy kierujący prawidłowo parkują swoje pojazdy na terenie deptaka i w jego rejonie oraz sprawdzają zezwolenia uprawniające do wjazdu na deptak.

Policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej w Zielonej Górze w trakcie codziennej służby dbają o bezpieczeństwo i porządek na terenie zielonogórskiego deptaka. Podczas dzisiejszych działań mundurowi zwracają szczególną uwagę na to czy kierujący poruszający się po deptaku, jak również po pobliskich uliczkach przestrzegają przepisów dotyczących parkowania, wjazdu i wyjazdu z niego.

Podczas kontroli patrole sprawdzają czy każdy uczestnik ruchu drogowego przestrzega znaków zakazujących ruchu po terenie deptaka, a w szczególności czy kierujący posiadają aktualne zezwolenia umożliwiające wjazd na deptak, a w przypadku osób uprawnionych na wjazd i poruszanie się po jego terenie  samochodami osobowymi i dostawczymi przestrzegają przepisy ruchu drogowego.

Mundurowi w trakcie patrolowania deptaka zwracają uwagę czy pojazdy są zaparkowane w odpowiedniej odległości od skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz czy kierujący nie zostawiają pojazdów na trawnikach. W przypadku nie stosowania się do tych przepisów kierujący mogą się spodziewać mandatu karnego  lub nawet wniosku o ukaranie do sądu.

Działania zielonogórskiej drogówki mają przede wszystkim oddziaływać prewencyjnie na wszystkich kierujących poruszających się na terenie deptaka, by ruch samochodów mógł odbywać się tam  płynnie i zgodnie z przepisami drogowymi. W razie stwierdzenia naruszeń, policjanci będą konsekwentni i osoby popełniające wykroczenia  muszą się liczyć z mandatami i punktami karnymi.