Prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem

Wykaz instytucji udzielajacych pomocy osobom w kryzysie

 

POMOC DLA OSÓB W KRYZYSIE

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA - Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

ul. Stary Rynek 17

65-067 Zielona Góra

tel. 68 454 92 32,692 064 061

baba@baba.org.pl, www.baba.org.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Piaskowa 9c, 62-204 Zielona Góra tel. 68 324 49 00 www.tkpod.pl Telefon Zaufania - 68 328 08 63 24h informacja - tel. 503190 032

Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej

ul. Drzewna 13,65-060 Zielona Góra tel. 68 444 87 73,68 414 54 62 biuro@lsps.org.pl, www.lsps.org.pl

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Moniuszki 35,65-001 Zielona Góra tel. 68 325 70 99

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Drzewna 13,65-060 Zielona Góra tel. 68 3241695,68 324 7517 www.poradnia-psychped.pl

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej„Civis Sum"

- Biuro Porad Obywatelskich

Al. Niepodległości 7a/3 65-001 Zielona Góra tel. 68 454 82 47 www.civis-sum.org.pl bpozg@interia.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. Reja 3/1,65-060 Zielona Góra tel. 68 32414 74,68 320 27 26

Towarzystwo Rozwoju Rodziny

ul. Batorego 33/9 Zielona Góra www.trr.zgora.pl, trrzgora@gmail.com

Poradnia Młodzieżowa TRR

ul. Boh. Westerplatte 27, Zielona Góra tel. 68 325 37 87

(w godzinach dyżurów: 15.30-18.00)

Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna TRR

ul. Batorego 33/9, Zielona Góra (przy wiadukcie kolejowym- wejście od podwórza). Dyżury we wtorki, środy, czwartki po wcześniejszym umówieniu się, formularz kontaktowy: www.trr.zgora.pl 1

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny TRR

ul. Niepodległości 1, Zielona Góra (budynek Aldemed pok. 110 - I pietro) czynne w czwartki w godz. 16.30 - 19.30

Stowarzyszenie Mediatorów „BATNA" (mediacje odpłatne)

ul. Zamenhofa 1 pok. 406 65-186 Zielona Gora tel. 660 124 560 www.mediacje.zgora.pl, info@mediacje.zgora.pl

 

POMOC SPOŁECZNA, MATERIALNA, RZECZOWA, WOLONTARIAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68 411 50 00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra tel. 68 452 75 90, 452 75 53

Polski Czerwony Krzyż

ul. Jedności 22b, 65-018 Zielona Góra tel. 68-325 38 12

zielonagora@pck.org.pl, www.pck.pl

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Moniuszki 35, 65-001 Zielona Góra tel. 68 325 70 99

Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34, 65-170 Zielona Góra tel. 600 986 494 wolontariatzg@caritas.pl, www.caritas.zgora.pl

 

POMOC PSYCHIATRYCZNA

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

66-003 Zabór

tel. 68 327 40 28, 68 327 40 87

Poradnia Zdrowia Psychicznego z Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym s.c. „INTEGRACJA"

ul. II Armii 30/40 65-001 Zielona Góra tel. 68 453 19 88

Poradnia Zdrowia Psychicznego Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych SP ZOZ Poliklinika

ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra tel. 68 452 77 64

Poradnia Zdrowia Psychicznego WS Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu

66-212 Cibórz,

tel. 68 341 94 55, 68 341 94 15 Filia w Zielonej Górze: ul. Chopina 5 tel. 68 322 18 68, 68 322 18 69

Poradnia Zdrowia Psychicznego SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109 66-300 Międzyrzecz - Obrzyce tel. 95 742 88 10, 95 742 87 56 tel. 95 742 88 12 zabiegowy gabinet ordynator detoksykacji

 

LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Dworcowa 31/6, 65-019 Zielona Góra tel. 68 327 29 28, probal@zielona-gora.pl

Lubuski Osrodek Profilaktyki i Terapii dla Osób Uzależnionych i Współuzależ- nionych od Narkotyków„LOPiT"

ul. Jelenia 1a, 65-090 Zielona Góra tel. 68 453 20 00 lopit@interia.pl, www.lopit.pl

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnie­nia i Współuzależnienia

ul. Wazów 36, 65-044 Zielona Góra tel. 68 325 79 17 wotuw@wotuw.zgora.pl www.wotuw.zgora.pl

Katolicki Ośrodek Terapii i Wychowania ANASTASIS

Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Młodzieży

Strychy 42, 66-340 Przytoczna tel. 95 749 30 29 strychy@gamil.com www.narkomania.net

Ośrodek dla Ośób Uzależnionych SP ZOZ„Nowy Dworek"

Nowy Dworek 46, 66-200 Świebodzin tel. 68 381 10 91,606 643 457 spzoznd@e7.pl www.nowydworek.com

WS Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

66-212 Cibórz

tel. 68 341 94 55, 68 341 95 50

SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz tel. 95 742 87 00

 

WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

ul. Podgórna 5 (pok. 308 i 309) 65-057 Zielona Góra, tel. 68 324 12 08 biuro.lubuskie@far.org.pl

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

ul. Kupiecka 95a 65-001 Zielona Góra tel. 68 320 28 59

 

ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE

Ochotniczy Hufiec Pracy

ul. Zamenhofa 1 65-186 Zielona Góra tel. 68 328 48 70 www.lubuska.ohp.pl

Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego

ul. Długa 5

65-401 Zielona Góra

tel. 68 454 45 66, 68 454 45 50

www.zsek.zgora.pl

 

NOCLEG W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Schronisko dla Matki i Dziecka

ul. Piaskowa 9 e

65-204 Zielona Góra

tel. 68 324 49 00, tel. 503 190 032

Pogotowie Opiekuńcze

Aleja Wojska Polskiego 116 B, 65-001 Zielona Góra tel.68 326 05 91

Noclegownia dla Osób Bezdomnych

ul. J. Bema 38 58-100 Zielona Góra tel. 68 324 15 86

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego „Rondo"

ul. Malczewskiego 27 65-001 Zielona Góra tel. 664 764 233

 

POLICJA

Telefony interwencyjne

997 i 112

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

ul. Partyzantów 40 65-332 Zielona Góra tel.4762271 -76

Komisariat Policji 1 w Zielonej Górze

Os. Pomorskie 8

65-548 Zielona Góra, tel. 68 476 1311

Komisariat Policji II w Zielonej Górze

ul. Szarych Szeregów 8,

65-807 Zielona Góra, tel. 68 476 1211

Komisariat Policji w Sulechowie

ul. M.Konopnickiej 15,

66-100 Sulechów, tel. 68 385 9611

 

TELEFONY ZAUFANIA

„Niebieska Linia"

801 120002

Całodobowy dla ofiar przemocy w rodzinie

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

683280863

La Strada - Przeciw Handlowi Ludźmi

ogólnopolski 226289999 Zielona Góra 660 439 682

dla Dzieci Rzecznika Praw Dziecka

800121212

dla Osób w kryzysie emocjonalnym

116123

dla Dzieci i Młodzieży Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

116111

Telefon dla Rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

800100100