Struktura Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - Struktura - KMP Zielona Góra

Struktura Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Nazwa wydziału Telefon FAX
Wydział Kryminalny 68 476 2100 68 476 2105
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą 68 476 2200 68 476 2205
Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową 68 476 2770 68 476 2775
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy 68 476 2150 68 476 2155
     
Wydział Sztab Policji 68 476 2400 68 476 2405
     
Wydział Prewencji 68 476 2250 68 476 2255
  • Zespół wykroczeń
68 476 2250 68 476 2255
  • Zespół ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii
68 476 2271 68 476 2255
     
Wydział Ruchu Drogowego 68 476 2050 68 476 2055
     
Wydział Wspomagający  68 476 2500 68 476 2505
     
Zespół Kadr i Szkolenia - policjanci 68 476 2610 68 476 2615
Zespół Kadr i Szkolenia - pracownicy policji 68 476 2611 68 476 2005
Zespół Prezydialny 68 476 2621 68 476 2005
Zespół Komunikacji Społecznej 68 476 2030 68 476 2005
Zespół ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków 68 476 2634 68 476 2005
Pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych 68 476 2640 68 476 2645
     
KOMISARIATY POLICJI    
Komisariat I Policji w Zielonej Górze 68 476 1311 68 476 1315
Komisariat II Policji w Zielonej Górze 68 476 1211 68 476 1215
Posterunek Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim
Przyjmuje interesantów
 w dni robocze w godz. 8.30 - 14.30
68 47623 41  
Posterunek Policji w Świdnicy
Przyjmuje interesantów
w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
68 327 31 26  
Komisariat Policji w Sulechowie 68 385 9600 68 476 6405
Posterunek Policji w Babimoście
Przyjmuje interesantów 
w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
w każdą roboczą środę w godz. 9.00 - 11.00
68 476 23 51  
Posterunek Policji w Kargowej
Przyjmuje interesantów
w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
w każdy czwartek w godz, 15.00 - 17.00
68 476 23 36  

Posterunek Policji w Trzebiechowie
Przyjmuje interesantów
w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
w każdy roboczy wtorek w godz. 15.00 - 17.00