Struktura Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - Struktura - KMP Zielona Góra

Struktura Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Nazwa wydziału Telefon FAX
Wydział Kryminalny 68 476 2100 68 476 2105
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą 68 476 2200 68 476 2205
Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową 68 476 2770 68 476 2775
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy 68 476 2150 68 476 2155
     
Wydział Sztab Policji i Prewencji 68 476 2400 68 476 2405

Postępowania o wykroczenia

68 476 2410 68 476 2405
Zespół ds. prewencji kryminalnej,
nieletnich i patologii
68 476 2271, 68 476 2405
  68 476 2272  
  68 476 2273  
  68 476 2274  
  68 476 2275  
  68 476 2276  
Wydział Ruchu Drogowego 68 476 2050 68 476 2055
     
Wydział Wspomagający  68 476 2500 68 476 2505
     
Zespół Kadr i Szkolenia - policjanci 68 476 2610 68 476 2615
Zespół Kadr i Szkolenia - pracownicy policji 68 476 2611 68 476 2005
Zespół Prezydialny 68 476 2621 68 476 2005
Zespół Komunikacji Społecznej 68 476 2030 68 476 2005
Zespół ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków 68 476 2634 68 476 2005
Pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych 68 476 2640 68 476 2645
     
KOMISARIATY POLICJI    
Komisariat I Policji w Zielonej Górze 68 476 1311 68 476 1315
Komisariat II Policji w Zielonej Górze 68 476 1211 68 476 1215
Komisariat Policji w Sulechowie 68 385 9600 68 476 6405