Skargi i wnioski - Skargi i Wnioski - KMP Zielona Góra

Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski

Data publikacji 19.12.2013

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków :
Komendant Miejski Policji lub jego Zastępcy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek, w godz. 14.30 - 16.30.
Policjanci z Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków codziennie w godzinach służby, a w każdy czwartek do godziny 16.30 w ramach pełnionego dyżuru, w siedzibie KMP w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 40.
W przypadku, gdy czwartek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w najbliższy dzień powszedni.
Szczegółowe informacje w powyższej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 68/ 476-20-00.

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków została jednoznacznie uregulowana w następujących przepisach prawnych :
• Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
• Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII skargi i wnioski)
• Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Podmioty uprawnione do składania skarg

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym (art. 221 § 3 k.p.a.) każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby, za jej zgodą. Powszechny charakter skargi i wniosku powoduje, że prawo takie przysługuje zarówno osobom prawnym, fizycznym jak i nie dysponującym pełnią praw, niezależnie od posiadanego wieku i obywatelstwa.

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
Linki: strona główna RPO: www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/