Kierownictwo - KMP Zielona Góra

Kierownictwo

MŁ. INSP. JAROSŁAW TCHOROWSKI

p.o. Komendant Miejski Policji

 

 

 

 

 

 

 

podinsp. MARCIN SAPUN

I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji

 

 

 

 

 

 

 

KOM. KRZYSZTOF GAJDA

p.o. Z-ca Komendanta Miejskiego Policji