Kierownictwo - KMP Zielona Góra

Kierownictwo

NADKOMISARZ PIOTR FABIJAŃSKI

Komendant Miejski Policji

 

 

 

 

 

 

 

podinspektor MARCIN SAPUN

p.o. I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji

 

 

 

 

 

 

 

 

PODINSPEKTOR JAROSŁAW TCHOROWSKI

p.o. Z-ca Komendanta Miejskiego Policji