Kierownictwo - KMP Zielona Góra

Kierownictwo

PODINSPEKTOR PIOTR FABIJAŃSKI

Komendant Miejski Policji

 

 

 

 

 

 

 

podinspektor MARCIN SAPUN

I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji

 

 

 

 

 

 

 

 

PODINSPEKTOR JAROSŁAW TCHOROWSKI

Z-ca Komendanta Miejskiego Policji