Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi w Zielonej Górze

Oddając krew, ratują życie....

Data publikacji 28.09.2016

Z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji inspektora Andrzeja Kostki w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przed budynkiem komendy miejskiej zorganizowano akcję oddawania krwi. W akcji wzięło udział 29 policjantów z różnych pionów.

Dzisiaj /28.09/ o godz. 9.00 przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zaparkował tzw. krwiobus czyli specjalny mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym w odpowiednich warunkach chętni policjanci mogli oddać krew.

W akcji wzięło udział 29 policjantów w tym również I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Janusz Raszczuk. Większość z oddających krew, to osoby które robią to regularnie  i mają status tzw. Honorowych Dawców Krwi. Wśród nich pojawili się również tacy, którzy krew oddali po raz pierwszy. Do policjantów, którzy wzięli udział w akcji dołączyli dwaj uczniowie klasy policyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku, a także funkcjonariusz Straży Granicznej.

Akcja została zorganizowana z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji insp. Andrzeja Kostki, który w ten sposób chciał zwrócić uwagę na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także zaakcentować to, że policjanci ratują życie nie tylko poprzez codzienną służbę, ale także oddając honorowo krew.

Podczas dzisiejszej akcji zebrano ok. 12 litrów krwi.


Przy Komendzie Miejskiej Policji działa Klub Honorowych Dawców Krwi, założony w 1983 roku. Dzięki zaangażowaniu jego członków w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa Klub prężnie działał od początku swojego istnienia, a już w 1989 roku Klub oddał łącznie 116 litrów krwi i z tego tytułu za swoją działalność został uhonorowany Odznaką II stopnia HDK. Aktualnie klub zrzesza 19 członków.