Odznaczenia - Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi w Zielonej Górze - KMP Zielona Góra

Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi w Zielonej Górze

Odznaczenia

Mamy zaszczyt poinformować, iż w roku bieżącym w związku z wieloletnim oddawaniem krwi Klub HDK w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” przygotował wnioski o nadanie stosownych odznaczeń dla czterech Policjantów naszej jednostki.

O nadanie Złotej Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi dla:
Macieja MATUSZEWSKIEGO

O nadanie Srebrnej Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi dla:
Tomasz KRAKOWIAKA

O nadanie Brązowej Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi dla:
Piotra STODOLSKIEGO, Pawła GRODECKIEGO oraz Adama CYKOWSKIEGO

    Pragniemy też poinformować, że w roku bieżącym Pan Naczelnik Wydziału Sztab Prewencji i Policji KMP Zielona Góra kom. Krzysztof GAJDA za swoją postawę i zaangażowanie w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz za wszelaką pomoc udzielaną Klubowi a przede wszystkim przy organizowaniu wielu akcji zbierania krwi został uhonorowany przez Klub HDK poprzez wystąpienie z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża.
    Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża jest polskim odznaczeniem cywilnym ustanowionym w 1927 roku, stanowiącym zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża, a w szczególności zadań określonych w ustawie o Polskim Czerwonym Krzyżu i w statucie stowarzyszenia. Odznakę Honorową PCK nadaje Kapituła Odznaki Honorowej PCK na wniosek struktur istniejących w organizacji.

    W imieniu wszystkich członków Klubu Honorowych Dawców Krwi wyżej wymienionym składamy szczere gratulacje oraz serdeczne podziękowania.
    O miejscu i terminie wręczenia odznaczeń będziemy informować na bieżąco.

Z poważaniem

Przewodniczący Klubu HDK Damian MATYSIK