Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi w Zielonej Górze

Historia Policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Zielonej Górze

W dniu 15 lutego 1983 roku z inicjatywy Zarządu Koła ZSMP w RUSW w Zielonej Górze odbyło się zebranie organizacyjno-wyborcze na którym powołano do istnienia Klub Honorowych Dawców Krwi.

W dniu powstania Klub liczył 23 członków spośród których w wyniku głosowania wyłoniono czterech członków wchodzących w skład Zarządu Klubu HDK. Na pierwszego przewodniczącego Klubu HDK wybrano Zbigniewa POCHYLSKIEGO. Dzięki zaangażowaniu ówczesnych członków w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa Klub prężnie działał oraz się rozwijał i tak w roku 1987 liczył już 52 członków. W 1989 roku Klub oddał łącznie 116 litrów krwi i z tego tytułu za swoją działalność Klub został uhonorowany Odznaką II stopnia HDK. Przez lata działalności Klubu wyróżnić należy osoby, które w sposób szczególny wpisały się w historię oraz znacząco wpłynęły na jakość działalności Klubu:

 • Zbigniew POCHYLSKI
 • Andrzej BUDZIWÓŁ
 • Krzysztof BISZCZANIK
 • Lech TOMASZCZUK
 • Grzegorz CICHOŃ
 • Fryderyk SEPSKI
 • Wiesław MOSZCZYŃSKI
 • Ryszard BEZAK
 • Wiesław RAJSZCZAK
 • Jacek MATUSZEWSKI
 • Krzysztof ZEMBOLDT
 • Jarosław BARSKI

W chwili obecnej Klub Honorowych Dawców Krwi liczy 17 członków.

Skład obecnego Zarządu Klubu powołany 14 marca 2014 roku to:

 • Damian MATYSIK – przewodniczący
 • Jan KONDRACKI – z-ca przewodniczącego
 • Adam CYKOWSKI – skarbnik

    Klub od zawsze zaangażowany był w regularne i akcyjne oddawanie krwi a w roku obecnym tj. 2016 po raz kolejny weźmie udział w Programie Polskiego Czerwonego Krzyża  „Z Grupą Muszkieterów Zbieramy Krew Dla Polski”. W roku ubiegłym tj. 2015 z inicjatywy Klubu Policjantki i Policjanci z KMP Zielona Góra biorąc udział w tymże programie oddali znaczącą ilość krwi stanowiącą 60% ogólnie zebranej krwi w akcji. Należy podkreślić fakt, iż na terenie Oddziału Rejonowego PCK w Zielonej Górze zarejestrowanych jest 7 Klubów Honorowych Dawców Krwi w tym Nasz Policyjny Klub HDK.
    W imieniu swoim oraz wszystkich dotychczasowych członków Klubu dziękuję wszystkim honorowym dawcom krwi za to, że dzięki ich ofiarności i zrozumieniu potrzeb związanych z oddawaniem krwi doszło do powstania Klubu, który z krótkimi przerwami działa do dnia dzisiejszego a idea honorowego oddawania krwi jest niezmienna do dnia dzisiejszego.

Z poważaniem

Przewodniczący Klubu Damian MATYSIK